Home » Voorpagina

Excursie Westduinen 23 juli

Geplaatst op

Op 23 juli gaan we op pad in de Westduinen. Om 10 uur vertrekken we bij de hoek van de Laan van Poot en de Savornin Lohmanlaan. Haagwinde lezers herinneren zich wellicht nog de bedreigingen: een hond die een konijn dood beet, mountainbikers die versperringen op afgesloten illegale paden weghalen, wandelaars buiten de gemarkeerde paden […]

Vergroende Pier van Scheveningen

Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.

Watergat of Geestje bij Monster

De duinen in Zuid-Holland zijn voor het grootste deel beschermd natuurgebied met Natura 2000-status. Dat is maar goed ook, want het betekent dat er geen stedenbouw mag plaatsvinden. Minder beschermd zijn de gebieden die er net buiten liggen. Gemeenten worden geacht daar niet te veel te bouwen, maar zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Westland lijken zich daar weinig van aan te trekken gezien de overdaad aan bouwprojecten langs de Haagweg en de Monsterseweg. Eén van de gebiedjes die als buffer zouden kunnen dienen tussen het Natura 2000-gebied en de oprukkende bebouwing staat bekend als het Watergat.

Extra (digitale) Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022

Zoals al eerder aangekondigd, in de vorige Haagwinde, en tijdens de afgelopen reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV), zal een extra ALV worden ingelast. De voorgenomen statutenwijziging is behandeld en aangenomen door de afgelopen ALV, maar bij gebrek aan een aanwezigheidsquorum (twee derde van het aantal leden) is deze extra vergadering nodig. Een besluit met een twee […]

Algemene Ledenvergadering 23 april in Villa Ockenburg.

Op zaterdag 23 april aanstaande om 10.30 uur houdt de AVN haar Algemene Ledenvergadering. Zaal open: 10 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de theaterzaal van Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag   Programma: Zaal open om 10.00 uur Aanvang vergadering in de theaterzaal 10.30 uur Einde vergadering ca 12.00 uur Lunch 12.00 – 12.45 […]

Twee AVN excursies

Vaak ploegen we voor u hele stapels papier door. Gelukkig hoeven daar geen bomen meer voor te worden geveld, maar het aantal pagina’s is alleen maar groter geworden in het digitale tijdperk. Alles heeft zijn keerzijde. Dat doen wij graag, maar af en toe is het toch tijd voor een ander soort activiteit. De coronamaatregelen lijken voorbij, het wordt voorjaar, tijd om weer samen op pad te gaan in de natuur! De AVN organiseert twee excursies voor u. Beide zijn in een gebied dat in het nieuws is.

Kappen in de Bosjes

Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes

Groenzone Haagse Beek

In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.

Alweer geen winterrust

Voor het tweede jaar op rij heeft de gemeenteraad besloten om aan de Haagse strandtenten toe te staan ‘s winters te blijven staan. Dat betekent maatregelen om te voorkomen dat de boel in brand wordt gestoken of vernielingen worden aangericht. Erger is dat de natuurlijke verstuiving van strand en duin niet kan plaatsvinden. De strandtent mag tenslotte niet onderstuiven, dus na een flinke storm zal de nieuw gevormde duinvoet snel weer worden afgegraven. En erg fraai is het niet, die versterkte vestingen aan de duinvoet.