Home » Zienswijzen

1 juni 2024 – Zienswijze op het conceptbesluit bouwen van twee woningen in een gebied binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde.

Zienswijze op het conceptbesluit omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) bouwen van twee woningen in een gebied binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde, wat de bestemming ‘groen’ heeft.   In het conceptbesluit constateert u dat de aangeboden Ruimtelijke onderbouwing (Lodewijck groep, 24-1-24) als ‘goed’ wordt gekwalificeerd, en dat daarom de vergunning verleend kan worden. De AVN is […]

25 mei 2024 – Procedure rond twee aangevraagde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in de Duivenvoordecorridor

Het betreft een voorgenomen besluit van het college tot verlening van een buitenplanse vergunning voor twee extra woningen binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde aan de Veursestraatweg 292D (168615) en een aangevraagde vergunning voor het bouwen van vier extra woningen op het perceel 296C, die beide op 17 april j.l. zijn gepubliceerd. Beide plannen passen niet binnen […]

14 mei 2024 – Vijfpunten natuurplan voor Zoetermeer

Op dit moment, mei 2024, werkt de gemeente Zoetermeer aan de uitwerking van de Visie Zoetermeer 2040 in een Ruimtelijke Strategie Zoetermeer (RSZ). Als “groene’ organisaties van Zoetermeer laten we graag onze betrokkenheid bij de toekomst van de stad blijken door in de huidige participatiefase onze expertise aan te bieden. Onze bijdrage hebben we samengevat […]

10 april 2024 – Brief natuurwaarden Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

In 2022 (brief 19 mei gaat hierbij) brachten wij het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de coördinerend gemeente Zoetermeer. Voor ons, als natuurorganisaties, waren de belangrijkste redenen hiervoor: – Bescherming van en voorkoming van verstoring van de bijzonder rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder. […]

22 maart 2024 – Borging van het groen concept Omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) en de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg ijveren voor borging van groen, natuur en biodiversiteit, in samenhang met normen voor bodem, water en luchtkwaliteit, in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan van Leidschendam-Voorburg. De ervaring heeft namelijk geleerd dat het groen bij ruimtelijke plannen waarbij andere wel geborgde […]