Home » AVN-gebiedsvisie Haagse Binnenduinbos

AVN-gebiedsvisie Haagse Binnenduinbos

Geeft een actueel en historisch beeld van de gebieden rond de Scheveningse Bosjes. Geomofologische, infrastructurele en natuurontwikkeling van het gebied (60 pag) 12,- euro (incl verzendkosten)

Te bestellen bij AVN door overmaking
van 12,- euro op IBAN:  NL06 INGB 00007388 58   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Visie HBDB’  en uw naam en adresgegevens.