Home » Wandelroute door de uithof

Wandelroute door de uithof

Den Haag is een stad in en achter de duinen. En dat is aan de natuur heel goed te zien. Aan de zuidwestkant grenst de stad echter aan de oorspronkelijke rivierkleigebieden van de Gantel, een oude getijdenstroom waar tot het eind van de Middeleeuwen het zeewater bij elke vloed vanuit de Maas vrijelijk naar binnen stroomde. Daarbij werd slib afgezet dat zich ophoopte als voedselrijke zeeklei. Na het afsluiten van de kust en de afdamming van deze stroom werd het gebied ingepolderd. Nadat het zout uit de bodem was geregend, vormde dit prima landbouwgrond. Echter, toen de stad in de ‘jaren zestig’ van de vorige eeuw moest uitbreiden, besloot de gemeente op deze plek een groene buffer aan te leggen voor recreatie en natuurbeleving. Inmiddels treffen we hier een zee van groen waar in alle seizoenen veel te ontdekken valt.

1. Start, Hellingbos met speelweide
2. Zuid-Hollands weidelandschap
3. Compartimenteringsdijk en hoogstamboomgaard
4. Moerasbosjes
4A. Wiel
5. Moerasoever Wennetjessloot
6. Binnenduinbos met essen en iepen
7. Doolhof
8. Veenmoeras