Home » Niet zonder elkaar

Niet zonder elkaar

Zonder insecten zouden vele bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is onmisbaar in de voortplanting van de meeste plantensoorten. Talloze insecten, op wereldschaal ca 150.000 soorten, helpen bij de overdracht van stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Zij zijn de motor die de rijke plantenwereld in stand houdt. Zij verbinden plant met plant, de dierenwereld met de dierenwereld en zij zorgen ervoor dat de natuur zich in eindeloze cycli vernieuwt.

In dit bijzondere boek van uitgeverij Natuurmedia krijgt de lezer een intiem kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen. Hoe gespecialiseerde insecten verleid worden, welke keuzes ze maken en vooral waarom ze die speciale voorkeur voor een bepaalde plantensoort hebben.

Een bijzonder toegankelijk boek voor wie iets meer wil weten over belang en samenspel tussen dieren en planten.

Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van
19,50 euro op IBAN:  NL06 INGB 00007388 58   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ en uw naam en adresgegevens.
Het boek wordt u dan z.s.m. toegezonden.