Home » Het Groene Goud

Het Groene Goud

“Als er toch geen bomen op aarde zouden zijn…” met deze zin begint het eerste hoofdstuk van dit imposante boek over indrukwekkende bomen in Nederland. Het antwoord ligt voor de hand, dan zou J’ørn Copijn zijn ervaringen uit zijn 55 jarige loopbaan als boomverzorger niet hebben kunnen boekstaven. Nu ligt er een magnum opus van zijn levenswerk. De naam Copijn en bomen is vrijwel synoniem aan elkaar. Een hele dynastie aan tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten ging J’ørn voor.  Vanaf 1763 zijn de Copijnbedrijven in het Utrechtse Groenekan gevestigd. En zo is het nog steeds. Maar waar de voorouders zich vooral bezighielden op de eigen kwekerijen  zocht J’ørn de bomen in het land op. Vooral oude veterane bomen die dringend verzorging nodig hadden om te kunnen overleven. De eerste twintig jaar samen met zijn broer Allrik als de gebroeders Copijn, daarna als adviseur en tuin- en landschapsarchitect bij zijn bedrijf Copijn Utrecht, waar ook zijn vrouw Lia Copijn-Schukking als landschapsarchitecte werkzaam was.
De Copijns nemen de lezer niet alleen mee langs een reeks boomprojecten in heel Nederland maar geven ook gedetailleerd uitleg over groeiprocessen, verzorging, ecologie en culturele betekenis van bomen. De gemeente Den Haag neemt een speciale plek in het boek in. Dankzij de goede contacten met de groenmensen van de Plantsoenendienst kwam er een nauwe samenwerking tot stand tussen Copijn en ‘s-Gravenhage. Een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het boek geeft een goed beeld van grote boomprojecten op o.a. het Lange Voorhout, het Plein, de Koekamp en de Scheveningseweg.
Voor de bomenliefhebber liggen hier 320 pagina’s interessante en rijk geïllustreerde informatie te wachten. Het geeft een gedetailleerde kijk in de keuken van een prachtig vak en vele gepassioneerde vakmensen.

Bestellen:
U kunt dit boek helaas niet meer bestellen.