Home » Voorpagina » Pagina 2

Groenzone Haagse Beek

In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.

Alweer geen winterrust

Voor het tweede jaar op rij heeft de gemeenteraad besloten om aan de Haagse strandtenten toe te staan ‘s winters te blijven staan. Dat betekent maatregelen om te voorkomen dat de boel in brand wordt gestoken of vernielingen worden aangericht. Erger is dat de natuurlijke verstuiving van strand en duin niet kan plaatsvinden. De strandtent mag tenslotte niet onderstuiven, dus na een flinke storm zal de nieuw gevormde duinvoet snel weer worden afgegraven. En erg fraai is het niet, die versterkte vestingen aan de duinvoet.

Bouw in groene parel Leyenburg

De gemeente wil 25 woningen bouwen in een groen pareltje in Leyenburg! Aan de Loosduinsekade. Er staan monumentale bomen, een kastanje en een dubbele rij lindes. Die mogen absoluut niet gekapt worden. Tussen de kiosk en de frietkraam ligt een mooie groenstrook, waarin ook nog een vijvertje ligt. Hierin staan volwassen bomen, waaronder een hele fraaie beuk.

Kaalslag op de Koekamp

Na veel jaren gesteggel rond de Koekamp is het nu zo ver: de rij bomen op de oever van de Koekamp, aan de kant van de hertenkamp, wordt verwijderd. Een ingrijpende en kostbare ingreep.
Zo’n beetje alle niet-gouvernementele organisaties van de stad, de AVN en andere natuurorganisaties, de betrokken bewonersorganisaties, de Fietsersbond en andere stadsbrede organisaties hebben zich tegen de plannen voor de Koekamp verzet.
Er zijn goede alternatieven voorgesteld voor het fietspad naar het station en voor de veelheid aan (fiets)paden die er komen in het nu nog rustige en natuurrijke Bosje van Staatsbosbeheer. Helaas heeft de gemeenteraad anders besloten.

Bloemen inzaaien in de stad?

De bermen van de weg naar de hel zijn met goede bedoelingen en met bloemenzaadmengsels ingezaaid. Bermen lijken niet de meest natuurlijke plekken, maar omdat in de meeste bermen niet of nauwelijks wordt gelopen kan de natuurwaarde ervan, bij ecologisch beheer, behoorlijk hoog worden. Groot wild zul je er niet vinden, maar bij een verstandig maaibeleid kan kleine fauna zich goed vinden tussen de grassen en de bloemen. Insecten, maar ook sommige vogels en kleine zoogdieren kunnen prima in hoog opschietend gras schuilen.

De Omgevingswet: Inspraak

De gemeente Den Haag heeft een rijke inspraaktraditie, waarin eigenlijk alle vormen daarvan al de revue zijn gepasseerd: Van eenmalige geeltjessessies tot jarenlang bestaande en succesvolle klankbordgroepen en denktanks.

Hoogbouw in Den Haag

Hoogbouw staat volgens het Bouwbesluit voor gebouwen hoger dan 70 meter boven het straatniveau. Gevoelsmatig zou je overigens alles boven boomhoogte – boven de 25 meter – al hoogbouw kunnen noemen. Hoe je hoogbouw ook definieert, als natuurvereniging kunnen we niet meer om het feit heen dat de “hoogstedelijke inbreiding” enorme gevolgen heeft voor mens, plant en dier.

Kunsttentoonstelling helaas voorbij. Geen nood, u kunt de catalogus nog bestellen!

De AVN jubileumkunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’, was tot en met 26 september in de Haagse Kunstkring (HKK) te zien. Er kwamen bijna 600 bezoekers. Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming hebben we gevierd wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Het mooie resultaat staat ook in de catalogus.