Home » Voorpagina » Pagina 2

Padelbanen

Padellen is een rage, maar veel padelbanen worden aangelegd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. De AVN is bezorgd over de effecten van licht op vleermuizen, vogels die tegen de transparante wanden vliegen, en verstoring van natuur en wandelaars die van rust komen genieten. De AVN heeft zich tevergeefs verzet tegen de komst van […]

AVN over conceptvisie Groot Solleveld

Groot Solleveld staat voor Solleveld, Ockenburg en Madestein. De gemeente Den Haag heeft er een visie op geschreven. Dat is op zich al goed nieuws, een visie is beter dan geen. Bespreking in de gemeenteraad geeft de AVN de gelegenheid haar mening erover te laten horen. Dit zijn onze belangrijkste punten.

Persbericht: Wees creatief met Vlietland-Noord

In Vlietland Noord is een oud plan om maar liefst 222 vakantiewoningen te bouwen weer afgestoft. Het lag al meer dan 10 jaar in de ijskast vanwege de financiële crisis, gevolgd door de Coronacrisis. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het toegenomen maatschappelijke belang van een open en toegankelijk recreatiegebied. Vooral de Coronacrisis heeft geleerd dat […]

12 september 2022 – Open brief Recreatiewoningen Vlietland Noord

De AVN heeft de ontstane maatschappelijke onrust over de weer opgeleefde plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen in Vliet land Noord goed gevolgd. Alles overwegende brengt de AVN in deze brief alternatieven voor het huidige plan onder uw aandacht, waarbij meer bos en bomen worden gespaard, en meer groen rond de recreatiewoningen wordt aangelegd. […]

26 november: Excursie Nieuwe Driemanspolder

Foto: Torenvalk, Wim de Koning Gans   De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een prachtig vogelgebied. Wij nodigen u uit het met eigen ogen te komen aanschouwen. U kunt op zaterdag 26 november om 10 uur mee met IVN gids Marcel van Rooijen en AVN gebiedsdeskundige Leon van den […]

Plannen met Madestein

Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwikkeling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Madestein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag, het systeem […]

Geen klimbos in het Zuiderpark!

Afbeelding  via pxhere.com   De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. In de uitgekiende zonering van het park zijn andere plekken aangewezen voor sport- en spel activiteiten. De AVN vindt het daarom geen goed idee een klimbos te […]

Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot

Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padelbanen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert. De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomenkap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de lichtmasten die er moeten […]

Vergroende Pier van Scheveningen

Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.