Home » Voorpagina » Pagina 2

Op de bres voor de Centrale Groenzone in Leidschendam

De woningbouwopgave waarvoor Nederland zich gesteld ziet: bijna een miljoen woningen erbij in 2030, legt in de dichtbevolkte Randstad een enorme druk op de hier toch al schaarse natuur. En daarmee ook op de biodiversiteit en de leefbaarheid in de regio. Dit geldt voor Den Haag, maar ook voor randgemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg.

Coalitieakkoord in Den Haag en de implicaties voor Den Haag Zuidwest

Met zo’n groen college is het niet gek dat de AVN veel positieve punten leest in het “Haags Akkoord”, het coalitie akkoord van het nieuwe college, met zijn doelstelling om een leefbare stad te creëren. Een leefbare stad, zoals vastgelegd in het akkoord, wordt gedefinieerd als een groene stad. Daarnaast legt het akkoord de nadruk op verticaal groen, buurttuinen, eetbaar groen en groene grachten. Een veelbelovende visie die we graag willen verwezenlijken, ook in Zuidwest Den Haag.

Participatie in de grote groengebieden: Scheveningse Bosjes, Marlot en Meer en Bos

De beheerder van de grote groengebieden van Den Haag heeft een aantal wandelingen georganiseerd over het beheer van de Scheveningse Bosjes en meer recent ook in Marlot en Meer en Bos . Zo worden belangstellenden bij gepraat over de toekomstplannen voor het groen in deze groene oases en krijgen gebruikers en omwonenden van deze gebieden ook een kans om inbreng te leveren.

Persbericht: Bezwaar natuurvereniging tegen volbouwen groenzone Leidschendam

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in een beleidsdocument getiteld Groenstructuurplan uit 2009 en het Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan uit 2012 een centrale groenzone vastgesteld, die blijkens deze nota’s verder vergroend moet worden. Deze zone loopt langs de historische landelijke Achterweg, verbindt diverse groengebieden met elkaar en is uitermate belangrijk voor de biodiversiteit omdat ze voorkomt dat die groengebieden ‘eilanden’ worden.

De gemeente heeft juist in die ‘centrale groenzone’ een groot nieuw gebouw gepland, wat feitelijk deze zone vrijwel in de volle breedte zal afsluiten. Er mag weliswaar in de groenzone gebouwd worden, maar afsluiten met een muur kan toch niet de bedoeling zijn. Door open zones tussen gebouwen over te laten worden in ieder geval de vliegroutes van vogels en vleermuizen niet afgesneden.

Helaas heeft de provincie Zuid-Holland nu een beschikking afgegeven waarmee uitvoering van dit project dichterbij komt.

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in ‘s Gravenhage en omstreken (AVN) heeft bij de provincie Zuid-Holland bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing wet natuurbescherming (wnb) voor bouwproject Van Ruysdaellaan te Leidschendam. In de vergunning wordt toestemming verleend voor “het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis  in verband met het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op de genoemde locatie”. De dwergvleermuis is een beschermde diersoort.

Plan Vlietweiden

De Vlietzone loopt langs de Vliet van Leiden tot Delft en wordt ter hoogte van Den Haag en Voorburg Vlietzoom genoemd. De Vlietzone is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar is hier en daar langs de stadsrand wat verrommeld. Wie wandelt langs de Vliet kan ook nog steeds genieten van een uitzicht dat de afgelopen eeuwen weinig is veranderd.

Verkeerde volgorde in Bouwlust

Het dreigt de verkeerde kant op te gaan in Den Haag Zuid-West. Het gebied Bouwlust lijkt nu eerst te worden ingevuld met allerlei postzegelplannen, terwijl het globale plan dat de bestemmingen integraal vastlegt, nog in de maak is.

11 november 10 uur: excursie Scheveningse Bosjes

Om de woorden van het kamplied Johanna te gebruiken, in 1953 werd de Teldersweg aangelegd en sneed de Scheveningse Bosjes toen totaal in twee delen. Toch is het maar één bos. Die aanslag op het geliefde bos was niet de eerste, noch de laatste. In de 19e eeuw wilde de Kroonprins het gebied graag hebben […]

Persbericht: AVN presenteert plan voor behoud schaarse natuur Vlietzone

“Gebruik de Vlietzone tussen Leidschendam, Vliet, A4 en A12 niet alleen om te voorzien in de ruimtebehoefte voor mobiliteit, bedrijvigheid en sport! Maak ook concrete plannen om de nog resterende natuur en de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere gebied veilig te stellen.” Aldus betoogt voorzitter Dick Ooms van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den […]