Home » Haagse Groen, Nu en Toen

Haagse Groen, Nu en Toen

Het is voor de AVN traditie om met enige regelmaat een boek over Haags Groen uit te geven. Goede aanleiding was het negentigjarig bestaan van de vereniging. Wat is er dan toepasselijker dan een terugblik te doen naar groene plekken in de stad en die te vergelijken met de huidige situatie. Historisch geograaf en voormalig bestuurslid Frans Beekman had al eerder 25 verhalen in Haagwinde geschreven over historische situaties. Verhalen met geschiedenis en bijzondere weetjes over kenmerkende plekken in de stad. Daar heeft Jaap Lemstra nieuwe foto’s bij gemaakt en zo is een boekje ontstaan waarin we precies kunnen zien hoe hoog het gras gegroeid is in al die jaren. Dat het groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met prachtige historie. Vormgeefster Aletta de Ruiter heeft het boekje van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede presentatie krijgt van het stedelijke groen. Echt Haags. Leuk om te geven en leuk om te krijgen, maar vooral interessant om te lezen.

Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van 14,95 euro op
IBAN:  NL06 INGB 00007388 58   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen, nu en toen’ en uw naam en adresgegevens.
Het boek wordt u dan z.s.m. toegezonden.