Home » NIEUWS

Zorgplicht voor zeehonden, ook in Scheveningen

De AVN krijgt, als belangenvereniging, regelmatig vragen. Niet alleen van leden, maar ook van anderen die zich zorgen maken over iets wat zij hebben geconstateerd. Vaak geven wij dit dan door aan de juiste instantie, de gemeente of de Omgevingsdienst Haaglanden bijvoorbeeld. Maar op sommige vragen kunnen wij niet direct reageren, behalve door het in de publiciteit te brengen.

Maak een rustzone op de zandmotor

De zandmotor voor de kust van Monster ligt er al een flink aantal jaren. Hoewel hij sneller dan verwacht terugspoelt naar de kust is het nog steeds een zeer breed strand, met op een aantal plekken embryonale duinen in ontwikkeling en een tweetal plassen die je ruimdenkend als binnenmeren kunt betitelen.

Ga nu eens eindelijk zoneren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer

In mei 2022 al brachten de AVN en andere natuurorganisaties het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de gemeente Zoetermeer. Dit initiatief was gestoeld op twee essentiële pijlers: ten eerste, de bescherming en voorkoming van verstoring van de buitengewoon rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder, en ten tweede, het streven naar duidelijkheid omtrent de keuze voor de hoofdfunctie, zijnde natuur of recreatie.

Waar kunnen de compensatiebomen?

De laatste tijd stapelen de alarmerende berichten over het klimaat zich verder op: 2023 is het warmste jaar ooit gemeten. Bomen gaan klimaatverandering tegen, daar is dus een kans. Maar waar planten, en hoe?

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.