Home » NIEUWS

Plan Vlietweiden

De Vlietzone loopt langs de Vliet van Leiden tot Delft en wordt ter hoogte van Den Haag en Voorburg Vlietzoom genoemd. De Vlietzone is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar is hier en daar langs de stadsrand wat verrommeld. Wie wandelt langs de Vliet kan ook nog steeds genieten van een uitzicht dat de afgelopen eeuwen weinig is veranderd.

Verkeerde volgorde in Bouwlust

Het dreigt de verkeerde kant op te gaan in Den Haag Zuid-West. Het gebied Bouwlust lijkt nu eerst te worden ingevuld met allerlei postzegelplannen, terwijl het globale plan dat de bestemmingen integraal vastlegt, nog in de maak is.

De Koekamp en de herten

Het kabinet, met steun van het parlement, heeft besloten dat vanaf het jaar 2024 in de hertenkampen in Nederland niet meer mag worden gefokt noch aangevuld. Hierdoor zullen de 250 hertenkampen in Nederland op termijn verdwijnen. De Koekamp is er daar één van.

Orchideeën in de Binckhorst

In de Binckhorst is nu weinig natuur: de Kasteeltuin en de ecozone langs de Maanweg. Er is de vele nieuwe bewoners wel meer beloofd: een Waterfrontpark, groene daken en gevels. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek.

Bomenkap voor Madurodam

In 2017 besloot de gemeenteraad om Madurodam met zesduizend vierkante meter te laten uitbreiden. De bomen die worden gekapt moeten gecompenseerd worden. Daarvoor is het talud van het Hubertusviaduct aangewezen. Afgelopen augustus lagen de kapvergunning voor de uitbreiding en voor de compensatie ter inzage. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven er op te reageren.

14 oktober 14 uur: excursie Buytenpark Zoetermeer

Het Buytenpark ligt ten noordwesten van Zoetermeer en is aangelegd op puin afkomstig van de stadsvernieuwing in Den Haag. Na de voltooiing nam behalve de recreant, ook de natuur het in bezit. Het park bestaat uit twee gedeeltes. Een ‘ouder’, laaggelegen, traditioneel park met aangrenzend een begraafplaats en sportvelden en een ‘jonger’, heuvelachtig gedeelte. Verder […]

11 november 10 uur: excursie Scheveningse Bosjes

Om de woorden van het kamplied Johanna te gebruiken, in 1953 werd de Teldersweg aangelegd en sneed de Scheveningse Bosjes toen totaal in twee delen. Toch is het maar één bos. Die aanslag op het geliefde bos was niet de eerste, noch de laatste. In de 19e eeuw wilde de Kroonprins het gebied graag hebben […]

Geen akkoord voor Masterplan SnowWorld

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Zoetermeer heeft het Masterplan SnowWorld Zoetermeer, beschreven in Haagwinde 2 van dit jaar, een negatief advies gegeven. Het rapport, dat onlangs is vrijgegeven, uit ernstige zorgen over verschillende aspecten van het voorgestelde plan.

Wetenschappelijke steun voor natuurontwikkeling in het Watergat in Monster

Zoals u uit de berichten in de Haagwinde en andere kanalen met regelmaat kunt lezen is er in de gemeente Westland, bij Monster, nog een klein stuk land over waar de gemeente woningbouw heeft gepland. De AVN en diverse andere organisaties strijden en pleiten er al jaren voor om dit stukje ex-kassengebied pal tegen de duinrand en het Natura 2000-gebied aan, in ieder geval voor een gedeelte een natuurbestemming te geven.