Home » NIEUWS

Groene dromen

De AVN heeft vaak te maken met politieke dromen die leiden tot een vernietiging van groen. Dat vinden wij eerder nachtmerries, omdat we vervolgens ten strijde moeten trekken om de natuur te beschermen. Maar de gemeente heeft gelukkig ook groene dromen. Dan worden we blij gemaakt met prachtige plaatjes. Maar, wat komt ervan terecht?

Persbericht: Wees creatief met Vlietland-Noord

In Vlietland Noord is een oud plan om maar liefst 222 vakantiewoningen te bouwen weer afgestoft. Het lag al meer dan 10 jaar in de ijskast vanwege de financiële crisis, gevolgd door de Coronacrisis. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het toegenomen maatschappelijke belang van een open en toegankelijk recreatiegebied. Vooral de Coronacrisis heeft geleerd dat […]

26 november: Excursie Nieuwe Driemanspolder

Foto: Torenvalk, Wim de Koning Gans   De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een prachtig vogelgebied. Wij nodigen u uit het met eigen ogen te komen aanschouwen. U kunt op zaterdag 26 november om 10 uur mee met IVN gids Marcel van Rooijen en AVN gebiedsdeskundige Leon van den […]

Groenzone Haagse Beek

De herinrichting van de Haagse Beek tussen De Savornin Lohmanlaan en Daal en Bergselaan is nu bijna afgerond . Het smalle slootje waarin bijna niets meer leefde is vervangen door een brede slingerende beek met natuurvriendelijke oevers. In het komende plantseizoen worden er de beloofde struiken en bomen geplant. Helaas is het ook een losloopgebied […]

Entree en Fietsenstalling ‘EeF’ Kijkduin-Bad

De Entree en ondergrondse Fietsenstalling (EeF) onder het Deltaplein. Bron afbeelding: denhaag.nl   Na enige vertraging wordt er in september begonnen met de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling in Kijkduin. Er komt plaats voor ruim 400 fietsen en er komen openbare toiletten. Bij het realiseren hiervan komt er veel duinzand vrij dat conform het beleid […]

Plannen met Madestein

Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwikkeling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Madestein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag, het systeem […]

Geen klimbos in het Zuiderpark!

Afbeelding  via pxhere.com   De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. In de uitgekiende zonering van het park zijn andere plekken aangewezen voor sport- en spel activiteiten. De AVN vindt het daarom geen goed idee een klimbos te […]

Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot

Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padelbanen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert. De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomenkap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de lichtmasten die er moeten […]

De tuin van kasteel Binckhorst

Voorontwerp kasteeltuin. Bron: Quickscan Natuurwetgeving Kasteeltuin   De in een vorige Haagwinde beschreven bedreigingen van de tuin bij kasteel Binckhorst nemen eerder toe dan af. Ook een nieuw ontwerp van de tuin zelf zorgt voor een afname van het toch al schaarse groen. De AVN heeft samen met de Haagse Vogelbescherming in een gesprek met […]