Home » NIEUWS

Excursie Westduinen 23 juli

Op 23 juli gaan we op pad in de Westduinen. Om 10 uur vertrekken we bij de hoek van de Laan van Poot en de Savornin Lohmanlaan. Haagwinde lezers herinneren zich wellicht nog de bedreigingen: een hond die een konijn dood beet, mountainbikers die versperringen op afgesloten illegale paden weghalen, wandelaars buiten de gemarkeerde paden […]

Vuurwerk in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft onlangs in een motie gevraagd om een plan van aanpak van illegaal vuurwerk. Vorig jaar was er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar dat was soms niet echt te merken vanwege het ontbreken van handhaving. Een voorstel voor een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk haalde het niet.

Groene toekomst voor den Haag

Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête onder de inwoners over hun visie op de toekomst van de stad. Uit de resultaten bleek eens te meer dat bewoners van deze stad houden van groen. 87% vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook […]

Maatregelen voor padelbanen

Berichten van de AVN en andere organisaties over de vele vogels die tegen de wanden van padelbanen vliegen hebben effect gehad. Zoals we hadden gemeld is een aantal maatregelen mogelijk om dit te voorkomen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat padelbanen dergelijke maatregelen moeten treffen. In sommige gemeentes worden padelbanen beschouwd als bouwwerken waardoor een aparte […]

Kleinste park ter wereld spoorloos verdwenen

Naast het Binnenhof, aan de Hofweg in Den Haag lag het kleinste park ter wereld. Dit is plotseling verdwenen. Niemand weet waar het is gebleven, maar de kans is groot dat de werklui, die gestart zijn met de renovatie van het Binnenhof het park volledig over het hoofd hebben gezien en er met hun bulldozers […]

Madurodam mag weer uitbreiden

In 2019 werd de uitbreiding van Madurodam vastgelegd in het bestemmingsplan. Daar kwamen bezwaren tegen, maar die zijn recent allemaal afgewezen door de Raad van State.

Vergroende Pier van Scheveningen

Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.

Floriade 2022

In Almere is dit jaar tot 9 oktober de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling met dit keer als thema ‘Growing Green Cities’. Er worden oplossingen getoond die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. Ideeën waar de AVN iets mee kan.

Watergat of Geestje bij Monster

De duinen in Zuid-Holland zijn voor het grootste deel beschermd natuurgebied met Natura 2000-status. Dat is maar goed ook, want het betekent dat er geen stedenbouw mag plaatsvinden. Minder beschermd zijn de gebieden die er net buiten liggen. Gemeenten worden geacht daar niet te veel te bouwen, maar zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Westland lijken zich daar weinig van aan te trekken gezien de overdaad aan bouwprojecten langs de Haagweg en de Monsterseweg. Eén van de gebiedjes die als buffer zouden kunnen dienen tussen het Natura 2000-gebied en de oprukkende bebouwing staat bekend als het Watergat.

Extra (digitale) Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022

Zoals al eerder aangekondigd, in de vorige Haagwinde, en tijdens de afgelopen reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV), zal een extra ALV worden ingelast. De voorgenomen statutenwijziging is behandeld en aangenomen door de afgelopen ALV, maar bij gebrek aan een aanwezigheidsquorum (twee derde van het aantal leden) is deze extra vergadering nodig. Een besluit met een twee […]