Home » NIEUWS

Geen villawijk in plaats van een landgoed in Nieuw Vredenoord

Het is droevig gesteld met de plannen voor de voorgestelde inrichting van landgoed Nieuw Vredenoord. Deze plannen dreigen dit gebied te transformeren van een waardevol Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied naar een ongewenst villapark. De gemeente ontkent dat het een villapark gaat worden, maar de plannen laten niet veel heel van de natuurlijke omgeving. Dit roept niet alleen vragen op over de bescherming van natuur en biodiversiteit, maar ook over de balans tussen privaat belang en collectief belang.

Hoogbouw ANWB terrein moet lager!

Op het terrein van het voormalige ANWB terrein zijn ontwikkelplannen losgelaten waar niemand buiten Wassenaar, de gemeente Den Haag niet, de omwonenden niet en de AVN niet, gelukkig mee is. De plannen maken van een toch al lelijk en massief gebouw een haast tweemaal zo hoog appartementencomplex. En dat naast het fraaie landgoed Clingendael.

Nog meer padelbanen aangevraagd, nu in Marlot en de bosjes van Pex

De populariteit van padel groeit snel. Veel van deze banen worden voorgesteld in gebieden die belangrijk zijn voor de natuurlijke omgeving van Den Haag, in of naast de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden. Zo heeft de AVN in het verleden geprotesteerd tegen padelbanen in Klein-Zwitserland, Mariahoeve, Reigersbergen en Marlot. Ze zijn gevaarlijk voor vogels. En meestal, als er lichtmasten bij buitenbanen komen, is de lichtuitstraling veel te intensief voor een natuurlijke omgeving. In het verleden hebben wij foto’s van vogels gepubliceerd die zichzelf tegen de glazen padelwanden te pletter hebben gevlogen.

Natuur in Zoetermeer

De afgelopen decennia heeft Zoetermeer enkele prachtige natuurgebieden gecreëerd die door de bevolking enorm gewaardeerd worden.
De AVN heeft, samen met het kwaliteitsteam Buytenpark, een oproep gedaan aan de Zoetermeerse gemeenteraad en het gemeentebestuur om die omgeving zo groen mogelijk te houden, ondanks de bouwopgave.