Home » NIEUWS

Waarom er een vergunning­plicht voor kappen van bomen in achtertuinen moet blijven!

Bomen zijn belangrijk in een stad. Daarbij horen vooral ook de talrijke bomen in particuliere tuinen. Om die te mogen kappen heb je tot nu toe in bijna alle steden een vergunning nodig. Niet iedereen zal zich daaraan houden, maar het is een broodnodige rem op teveel bomenkap.
Het college van B&W van Den Haag heeft het voornemen die vergunningplicht voor bomen in achtertuinen af te schaffen. De AVN probeert daar een stokje voor te steken. Wij vinden het een rampzalig idee. Als het teveel kost, kunnen de leges beter verhoogd worden dan de plicht zomaar af te schaffen.

De AVN heeft een oproep gedaan foto’s in te sturen van bijzondere bomen in een achtertuin. Hier een selectie. De cursieve tekst bij de bomen komt van de inzenders.

Algemene ledenvergadering 15 april 2023 vanaf 10 uur

Op zaterdag 15 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10:30 en eindigt om ongeveer 12 uur. We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing van Harrie van der Hagen. Harrie is ecoloog bij Dunea. Onder […]

Beheer Scheveningse Bosjes

Na vele jaren vragen is het zo ver, in enkele dagen zijn de grote esdoorns die te dicht stonden op de oude eiken en de honderdjarige dennen van het Belvedèreduin weggehaald. Ook aan de stadskant van de Scheveningse Bosjes, naast de zandvlakte, zijn veel bomen verwijderd en in rillen gestapeld, eveneens voor 90% esdoorns. In […]

Tram langs ecologische zone

In voormalig bedrijventerrein de Binckhorst worden momenteel en in de komende jaren vijf- tot tienduizend woningen gebouwd. Daar hoort openbaar vervoer bij. Ten behoeve van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) vanuit de Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk/Delft zijn 10 verschillende varianten onderzocht door bureau Arcadis. De voorkeursvariant van de gemeente op basis van […]

Westmade Noord mag helaas gebouwd worden

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord. De AVN had hiertegen beroep aangetekend, tegelijk met vele omwonenden. Helaas hebben we het beroep uiteindelijk verloren. Een paar maanden geleden kwam de rechter met een tussenoordeel en moest de gemeente op een aantal punten een nadere motivering geven.

Een stukje groen bij de haven

Bij de Scheveningse haven lag lange tijd een strook ‘duin’. Je mocht er op wandelen, maar heel druk was het er niet. Er groeide duinvegetatie en het vormde een rustpunt voor trekvogels.

Persbericht: ‘Zuiderpark volstrekt ongeschikt voor boerenprotest actie’

Haagse natuurorganisaties vrezen schade aan natuur Op zaterdag 11 maart organiseert Farmers Defence Force een grootschalige boerenprotestactie in het Zuiderpark. Twee natuurorganisaties – de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage (AVN) en de Haagse Vogelbescherming (HVB) – vragen wethouder Anne Mulder om de vergunning voor deze demonstratie in te trekken. Ze vrezen dat de komst van […]