Home » NIEUWS

Assumburgweg: Wees zorgvuldig met grote gebouwen langs groene en ecologische zones

De AVN heeft een zienswijze ingediend over een gepland massief gebouw aan de kop van de Assumburgweg. In het ontwerp-bestemmingsplan is bebouwing mogelijk gemaakt op een plek waar twee ecologische verbindingszones bij elkaar komen richting ecologische verbindingszone Laak. Het gebouw steekt uit ten koste van de ecologische verbindingszone langs het water bij het spoor en […]

AVN praat mee over inrichting Eisenhowerlaan

Voor de toekomstige inrichting van de Eisenhowerlaan in Den Haag (achter World Forum/ het vroegere Congresgebouw) heeft de gemeente verschillende varianten getekend en gepresenteerd aan het wijkoverleg en verschillende Haagse organisaties, onder andere de AVN. Omwonenden maken zich zorgen over de smalle en gevaarlijke fietsstrook en pleiten voor een veiligere oplossing. Hoewel de groene trambaan […]

Wordt Transvaal prachtig groen?

Een nieuwe studie van de gemeente Den Haag toont de kansen voor vergroening in de wijk Transvaal. Het is een studie die er prachtig uitziet. Het document is op de site van de gemeente Den Haag te vinden (vind het vergaderschema en vul dan in bij zoeken: RIS310589). Eerst zijn een stedenbouwkundige en een landschappelijke […]

Behoud groen en landschap bij herontwikkeling Commandopost Clingendael

De afdeling Vastgoed van de Rijksoverheid heeft het voornemen om de bunker Seyss-Inquart met omliggende gronden, te verkopen. Daar is behoorlijk belangstelling voor. Een eventuele herontwikkeling door de koper wordt aan regels gebonden. Hierover heeft de gemeente Wassenaar een Nota van uitgangspunten ter inzage gelegd. De AVN is druk doende er een zienswijze over in te dienen.

Motie ‘Degelijke natuuronderzoeken’ aangenomen

De AVN constateert het maar al te vaak: Om een project doorgang te kunnen laten vinden is de opdrachtgever verplicht een natuuronderzoek te doen. Dat gebeurt vaak in de vorm van een zogenaamde ‘quickscan’, liefst in Februari, als er geen of weinig beschermde soorten of andere natuur te vinden is. Op 9 maart is de […]

Tijd om het tijdelijk parkeerterrein bij het Internationaal Strafhof groen te maken

Het tijdelijke parkeerterrein langs de Oude Waalsdorperweg naast het Internationaal Strafhof had geruime tijd de voorlopige bestemming ‘Verkeer’. Volgens het bestemmingsplan gold deze voorlopige bestemming voor een periode van vijf jaar. De termijn is inmiddels al lang verstreken en het parkeerterrein is ook niet meer nodig omdat de definitieve parkeervoorzieningen inmiddels in gebruik zijn. In […]

Voeg het Uilenbos toe aan Natura 2000-gebied Meijendel

In 2019 al is een motie door de Haagse gemeenteraad aangenomen die de oproept om de natuur uit te breiden met het defensieterrein, het zogenoemde ‘Uilenbos’. Dit gebied naast Meijendel, bij TNO/NCIA aan de Oude Waalsdorperweg, was eerder terrein van defensie. Het goede nieuws is dat het College van Ben W schrijft dat Uilenbos en […]

Slibdepot aan de Westvlietweg

De AVN is zeer bezorgd over de voorgenomen vergunning voor de aanleg van een slibdepot langs de Westvlietweg. De locatie ligt in de Vlietzone, een gebied dat is bedoeld voor groen, natuur, recreatie en waterberging. Een slibdepot past hier niet en zal de biodiversiteit en het omringende groen en de natuur ter plaatse sterk aantasten. […]