Home » persbericht

Gemeente Leidschendam-Voorburg negeert natuurwaarden Vlietland Noord

In een uitgebreide Raadsbrief dd 7 november, over de beoogde Doorontwikkeling van Vlietland Noord, rept wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg met geen woord over de natuurwaarden van het gebied. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat het gebied van grote betekenis is voor zeven vleermuissoorten en een diversiteit aan vogels, marterachtigen en andere dieren. Ook fungeert Vlietland Noord als een belangrijke schakel in ecologische verbindingen. De door de gemeente voorgestelde bouw van een villapark met 222 recreatiewoningen en een grote nieuwe horecavoorziening dreigt deze verbinding door te snijden. Opmerkelijk is dat de plannen strijdig zijn met het recentelijk uitgebrachte Groen Actieplan van de gemeente, dat streeft naar vergroening, versterking en verbinding van groene gebieden. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN, het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland, roepen op tot heroverweging van het bouwplan.

Persbericht: Bezwaar natuurvereniging tegen volbouwen groenzone Leidschendam

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in een beleidsdocument getiteld Groenstructuurplan uit 2009 en het Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan uit 2012 een centrale groenzone vastgesteld, die blijkens deze nota’s verder vergroend moet worden. Deze zone loopt langs de historische landelijke Achterweg, verbindt diverse groengebieden met elkaar en is uitermate belangrijk voor de biodiversiteit omdat ze voorkomt dat die groengebieden ‘eilanden’ worden.

De gemeente heeft juist in die ‘centrale groenzone’ een groot nieuw gebouw gepland, wat feitelijk deze zone vrijwel in de volle breedte zal afsluiten. Er mag weliswaar in de groenzone gebouwd worden, maar afsluiten met een muur kan toch niet de bedoeling zijn. Door open zones tussen gebouwen over te laten worden in ieder geval de vliegroutes van vogels en vleermuizen niet afgesneden.

Helaas heeft de provincie Zuid-Holland nu een beschikking afgegeven waarmee uitvoering van dit project dichterbij komt.

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in ‘s Gravenhage en omstreken (AVN) heeft bij de provincie Zuid-Holland bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing wet natuurbescherming (wnb) voor bouwproject Van Ruysdaellaan te Leidschendam. In de vergunning wordt toestemming verleend voor “het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis  in verband met het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op de genoemde locatie”. De dwergvleermuis is een beschermde diersoort.

Persbericht: AVN presenteert plan voor behoud schaarse natuur Vlietzone

“Gebruik de Vlietzone tussen Leidschendam, Vliet, A4 en A12 niet alleen om te voorzien in de ruimtebehoefte voor mobiliteit, bedrijvigheid en sport! Maak ook concrete plannen om de nog resterende natuur en de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere gebied veilig te stellen.” Aldus betoogt voorzitter Dick Ooms van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den […]

Persbericht: ‘Zuiderpark volstrekt ongeschikt voor boerenprotest actie’

Haagse natuurorganisaties vrezen schade aan natuur Op zaterdag 11 maart organiseert Farmers Defence Force een grootschalige boerenprotestactie in het Zuiderpark. Twee natuurorganisaties – de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage (AVN) en de Haagse Vogelbescherming (HVB) – vragen wethouder Anne Mulder om de vergunning voor deze demonstratie in te trekken. Ze vrezen dat de komst van […]

Bezuinigingsdrift gemeente Den Haag bedreigt oudere bomen

Een onzinnige bezuiniging vindt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN) het recente beluit om de vergunningsplicht voor het omhakken van bomen in de achtertuin af te schaffen. Het behoud van groen is van groot belang voor de leefbaarheid van onze wijken. Den Haag is met 6712 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte stad van ons land. Bomen zijn dan extra belangrijk voor de gezondheid. Ze zorgen voor verkoeling, vangen water op en neutraliseren het broeikasgas CO2. Bovendien bieden ze voedsel en bescherming voor bijen, vlinders en vogels. In Den Haag zijn versteende wijken waar bomen in achtertuinen het enige groen van betekenis is.

Persbericht: Wees creatief met Vlietland-Noord

In Vlietland Noord is een oud plan om maar liefst 222 vakantiewoningen te bouwen weer afgestoft. Het lag al meer dan 10 jaar in de ijskast vanwege de financiële crisis, gevolgd door de Coronacrisis. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het toegenomen maatschappelijke belang van een open en toegankelijk recreatiegebied. Vooral de Coronacrisis heeft geleerd dat […]

Oudere persberichten

2021-01-07 Den Haag Centraal over vuurwerk 2019-03-07 Telegraaf over verplaatsen moerascipressen 2019 februari Telegraaf over de moerascipressen 2019-01-13 Persbericht Moerascipressen AVN versus Rijksvastgoedbedrijf 2019 januari de AVN in de posthoorn 2019 januari de AVN in de telegraaf