Home » Overleg

Overleg

De AVN heeft zitting in verschillende beleidsoverleggen. Daarbij maken we onderscheid in structurele overleggen en projectmatige overleggen.

Stedelijk Groen Overleg
In dit structurele kwartaal-overleg met de gemeentelijke diensten Stadsbeheer en Stedelijke ontwikkeling onderhandelt de AVN samen met andere groene organisaties uit Den Haag over het groen in actuele beleidsplannen van de gemeente. De insteek is over het algemeen informatief / consulterend. De AVN dringt er bij de gemeente op aan om het accent van het overleg meer naar de consultatie te verleggen zodat er meer deskundigheid vanuit de groene organisaties in de plannen kan worden meegenomen.
Meepraten over reeds vastgestelde plannen heeft voor de AVN niet veel zin. Volgens de AVN moet de winst van de samenspraak gehaald worden uit een  kruisbestuiving van kennis. Die kennis kan helpen om de beleidsplannen verder aan te scherpen en zo een verbetering van de plannen te bewerkstelligen. Er wordt momenteel aan een nieuwe status van het overleg gewerkt.

Incidentele overleggen
De meeste gemeentelijke plannen hebben een officieel inspraak en/of samenspraak traject. Vooral de samenspraak geeft belanghebbenden de mogelijkheid om plannen voor de openbare ruimte nog te verrijken met eigen kennis. De AVN volgt vrijwel alle plannen waar een groenbelang speelt.
Zo zijn de portefeuillehouders betrokken bij overleggen over:

 • Amonsvlakte
 • Kijkduin
 • Wijndaelerplantsoen
 • Oostduin Arendsdorp
 • Westduinpark
 • Meijendel
 • Atlantikwallmuseum
 • Bestemmingsplannen
 • De Nieuwe Driemanspolder
 • Scheveningen Haven
 • Madestein
 • Haagse Bos
 • Schenkstrook
 • Internationale zone

Partners in het Stedelijk Groen Overleg zijn:

 • Dienst Stadsbeheer
 • Dienst Stedelijke Ontwikkeling
 • AVN
 • KNNV
 • IVN
 • Egelopvang
 • Haagse Vogelbescherming
 • Haags Milieucentrum
 • Groei en Bloei
 • Vrienden van Den Haag

Incidentele uitvoeringsoverleggen
Bij kleinschalige wijzigingen in de openbare ruimte wordt er op stadsdeelniveau overleg gevoerd met de beheerders van het groen. In dat geval gaat het vaak over een kapaanvraag van bomen, maar ook over de aanleg van wijkgroen.
De resultaten van dergelijke overleggen zijn vaak snel en substantieel omdat op uitvoeringsniveau vrij makkelijk een aanpassing gemaakt kan worden als daar mogelijkheden voor zijn.
De vermeldingen in de Stadskrant en Posthoorn, zijn vaak aanleiding om contact op te nemen met de stadsdeelbeheerder.

Ondersteuning voor AVN-leden
AVN-leden die zelf vragen hebben over uitvoering van werkzaamheden in hun woonomgeving zijn eveneens belanghebbende en kunnen bij de AVN ondersteuning aanvragen voor  een overleg met het stadsdeel.
Aanvragen bij info@avn.nl