Home » Wie zijn wij

Wie zijn wij

In het kader van de digitale veiligheid hebben wij alle persoonlijke gegevens zoveel mogelijk van de site gehaald. U kunt de e-mail adressen en telefoonnummers van de diverse vrijwilligers voortaan alleen nog vinden in de gedrukte versie van de Haagwinde.

De AVN is van oudsher een maatschappelijke beleidsorganisatie die wordt aangestuurd door deskundige en enthousiaste vrijwilligers. De opbouw van de organisatiestructuur is als volgt:

  • Bestuur
  • Dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter,  penningmeester, secretaris)
  • Portefeuillehouders
  • Coördinatoren
  • Functie adviseurs
  • Werkgroepen

– Bestuur en Portefeuillehouders overleggen separaat en eens per maand.
– Portefeuillehouders vergaderen op de eerste maandagavond van de maand
– Het Bestuur vergadert op de derde maandagavond van de maand.
– Het Dagelijks bestuur komt bijeen indien noodzakelijk.
– Er zijn reguliere werkgroepen (redactie) en tijdelijke werkgroepen.