Home » AVN uitgaven

AVN uitgaven

De AVN geeft naast haar kwartaalblad Haagwinde regelmatig een boekwerk, folder of notitie uit waarin het groen van Den Haag specifieker wordt behandeld.
Sinds de aanvang van de vereniging in 1926 staan er 35  AVN-uitgaven te boek.

De Haagwindes die reeds zijn uitgegeven kunnen worden nabesteld voor 3 euro per stuk (incl verzendkosten). Te bestellen bij AVN door overmaking
van 3 euro op IBAN  NL06 INGB 0000738858  t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haagwinde’ en het betreffende jaargang en nummer Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.