Home » Monumentale bomen

Monumentale bomen

De AVN heeft zitting in de Adviesraad Monumentale Bomen. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Den Haag over de registratie en het beheer in de breedste zin betreffende gemeentelijke en particuliere monumentale bomen. De Adviesraad heeft regelmatig overleg met de groene beleidsambtenaren van de gemeente in de Werkgroep Monumentale Bomen.
In de Adviesraad hebben zitting:

  • Bas Steenks (AVN),
  • Joost Gieskes (AVN)