Home » Langs bomen en struiken

Langs bomen en struiken

Op 2 februari 2018 werd het bomenboek van onze auteur Jaap van Loenen “Wandelen langs bomen en struiken” officieel ten doop gehouden tijdens de nieuwjaarsborrel van de AVN. Het eerste exemplaar werd toepasselijk uitgereikt aan twee boomdeskundigen pur sang, J’ørn Copijn en Klaas Pors. Beide mannen waren jarenlang professioneel betrokken bij vele boomprojecten binnen de gemeente Den Haag. 

De verzamelde verhalen over 50 boomsoorten, eerder gepubliceerd in Haagwinde en een Puttens natuurblad, beleefden gretig aftrek onder de bijeengekomen vrijwilligers van de AVN.  Niet alleen leuk voor Jaap die hierbij een van zijn bucketlist-wensen kon afstrepen, maar ook leuk voor alle lezers die het boekje graag van kaft tot kaft uitlezen. Het is een prachtig geïllustreerd kleinood geworden, van ruim 200 pagina’s in hard-cover. Leuk om te krijgen en leuk om te geven, want voor € 12,50 kan iedereen dit boekje bij de AVN kopen. Indien u buiten Groot Den Haag woont, komen daar € 4,- verzendkosten bij.

Te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 4,-  op IBAN:  NL06 INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Bomenboek’  en uw naam en adresgegeven