Home » jaarstukken

Stukken 2022 Extra ALV

Hieronder vindt u de stukken ter voorbereiding van de digitale ALV op 20 juni 2022. De wijzigingen in de statuten kunt u inzien. Wij mogen deze helaas niet op de web site publiceren. Mailt u naar info@avn.nl voor een afspraak. CONCEPT verslag algemene ledenvergadering AVN van 23 april 2022

Jaarstukken 2021

Hieronder vindt u de stukken ter voorbereiding van de ALV op 23 april 2022. Agenda ALV 23 april 2022 Concept Verslag digitale ALV 17 april 2021 Jaarverslag over 2021 portefeuillehouders Jaarverslag over 2021 bestuur Resultaat 2021 en begroting 2022 Balans 2021 Verslag kascommissie over 2021

Jaarstukken 2020

Agenda-ALV-digitaal 17 april 2021 Verslag digitale ALV 10 oktober 2020 Jaarverslag AVN 2020 ALGEMEEN DEEL Jaarverslag PHs AVN 2020 Balans 2020-12-31 Resultaat 2020 en begroting 2021 Alle stukken zijn  goedgekeurd en de verslagen waar aangegeven gecorrigeerd naar aanleiding van de ALV. Na afloop van de ALV hebben een aantal leden een presentatie gegeven Deze kunt […]

Eerdere jaren

Geplaatst op

Jaarverslag 2019 Agenda ALV 2020 digitaal Verslag ALV AVN 13 april 2019 Jaarverslag 2019 – ALGEMEEN DEEL 2019 Jaarverslag portefeuillehouders-1 Jaarcijfers 2019 Begroting 2020 Toelichting begroting 2020 Balans 31.12.19 Verslag kascommissie  over 2019 Jaarverslag 2018 Agenda ALV 13 april 2019 Conceptverslag ALV 14 april 2018 Jaarverslag 2018 Algemene deel Jaarverslag 2018 Portefeuillehouders Financieel Jaarverslag 2018 […]