Home » Bestuur

Bestuur

Vice voorzitter
Adri Remeeus

 

Voorzitter
Dick Ooms

 

Secretaris
Caroline de Jong

 
Penningmeester
Caroline Boonstra
 

Lid
Jos Verhoeff

 

boekhouding / ledenadministratie
Peter Huisman