Home » NIEUWS » Persbericht: Wees creatief met Vlietland-Noord

Persbericht: Wees creatief met Vlietland-Noord

In Vlietland Noord is een oud plan om maar liefst 222 vakantiewoningen te bouwen weer afgestoft. Het lag al meer dan 10 jaar in de ijskast vanwege de financiële crisis, gevolgd door de Coronacrisis. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het toegenomen maatschappelijke belang van een open en toegankelijk recreatiegebied. Vooral de Coronacrisis heeft geleerd dat de plaatselijke bevolking enorm behoefte heeft aan wandel- en natuurgebied. De beschikbaarheid daarvan zal met de bouw van de recreatiewoningen afnemen. Ook als de ruimte tussen de woningen toegankelijk blijft is het voor wandelaars een stuk minder aantrekkelijk. Ook de natuur zal ernstig lijden als gevolg van dit plan.

Doe het niet, het gebied is er te waardevol voor
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken (AVN) heeft in een open brief aan het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg allereerst ervoor gepleit het voorliggende plan niet uit te voeren en het gebied open en toegankelijk te houden in de
staat zoals het nu is. Het gebied is van onschatbare waarde, die alleen maar zal stijgen met de toenemende bevolkingsdruk. Onze eerste aanbeveling is derhalve, het hele plan voor recreatiewoningen te laten vallen. Het gebied is te waardevol voor natuur en extensieve recreatie.
Mochten de plannen en de afspraken met de gemeente onomkeerbaar blijken dan heeft de AVN een aantal voorstellen om het voorliggende plan minder ingrijpend te maken voor de natuur en de lokale wandelaar die voor de rust het gebied bezoekt.


Ontwerp het inrichtingsplan vanuit de aanwezige bomen
Het gebied bevat honderden gezonde, grote bomen met aanzienlijke ecologische waarde. De waarde van een boom voor de natuur neemt sterk toe met de leeftijd. Wij pleiten er daarom voor, eerst een inventarisatie te maken van de aanwezige bomen. Zijn ze gezond, zijn het inheemse bomen, zijn ze beeldbepalend? Streep alleen de zieke en ongewenste bomen weg en je hebt een plan waarop niet de ontwikkelaar de bomen achteraf heeft ingetekend, maar waarop de bomen al staan. Er hoeft dus ook niet onnodig te worden herplant. Verdeel vervolgens over de aanwezige open ruimte de nodige vakantiewoningen en je hebt een plan wat voor mens en natuur veel minder ingrijpend is

Spaar het aaneengesloten bos
In de verwilderde ‘Hollandse jungle’, een aaneengesloten stuk bos in de noordwesthoek van Vlietland Noord, zijn in de loop van de tijd oa een broedende ijsvogel, een havik met jongen, diverse soorten spechten, ransuil, bosuil en ’s winters ook houtsnippen waargenomen. De Rietpolderweg krijgt in de plannen een nieuw tracé dwars door dit bos heen. Vervolgens wil men twee derde van dit bos opofferen aan de aanleg van recreatiewoningen. De AVN doet een klemmend beroep op de gemeente om expliciet te kijken naar de mogelijkheden om dit bijzondere natuurgebiedje geheel te sparen!

Doe een grondig onderzoek naar de natuurwaarden
Het gebied omvat nu naast het aaneengesloten bos in de noordwesthoek vooral ligweides met groenzones, een waterplas en een parkeerterrein. Het gebied is een foerageergebied voor vleermuizen. Ook zijn er door vogelaars diverse minder algemene vogelsoorten waargenomen.
Verder zijn er een wezel, bunzing, eekhoorn, hazen, vossen en een ree gezien. Slechts veldonderzoek in meerdere seizoenen kan de rijkdom van het gebied in kaart brengen. De quickscan die in de voorgelegde plannen wordt gepresenteerd is absoluut onder de maat.

De brief van de AVN aan de gemeente Leidschendam-Voorburg kunt u hier nalezen.