Home » persbericht » Bezuinigingsdrift gemeente Den Haag bedreigt oudere bomen

Bezuinigingsdrift gemeente Den Haag bedreigt oudere bomen

Een onzinnige bezuiniging vindt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN) het recente beluit om de vergunningsplicht voor het omhakken van bomen in de achtertuin af te schaffen. Het behoud van groen is van groot belang voor de leefbaarheid van onze wijken. Den Haag is met 6712 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte stad van ons land. Bomen zijn dan extra belangrijk voor de gezondheid. Ze zorgen voor verkoeling, vangen water op en neutraliseren het broeikasgas CO2. Bovendien bieden ze voedsel en bescherming voor bijen, vlinders en vogels. In Den Haag zijn versteende wijken waar bomen in achtertuinen het enige groen van betekenis is.

Persbericht

 

Bezorgde bewoners

Alice Bakker uit het Regentessekwartier is bezorgd: ‘Voor ons, bewoners van etage- woningen, compenseren bomen in achtertuinen het gebrek aan openbaar groen in deze erg versteende wijk. Die bomen worden nu bedreigd. Met het mogelijke verlies van deze bomen, zal ook het leven dat ze aantrekken verdwijnen. Dan wonen we straks alleen nog tussen dode stenen.’

 

AVN voorzitter Dick Ooms:

‘Ik ben het van harte eens met mevrouw Bakker Ook bomen in groene wijken worden bedreigd. Het is van belang dat ook daar zoveel mogelijk oude bomen blijven staan. Als ze tegen grotere groen- of natuurgebieden aanliggen maken ze die groter. Dat is goed voor de natuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Vogelwijk die grenst aan het Westduinpark en voor het Belgisch Park dat tussen de Nieuwe Scheveningse Bosjes en de Oostduinen ligt. Een boom doet er tientallen of zelfs honderd jaar over om groot te groeien. En wij zagen hem om in een kwartiertje. Dat is onomkeerbaar en vergt dus zorgvuldige afweging. De procedure van de kapvergunning is daarvoor essentieel. De gemeente en de Haagse politiek zou zich de vraag ‘wat kost deze bezuiniging ons?’ moeten stellen!’

 

Hoe oudere bomen te behouden voor de stad

De AVN stelt dat als de gemeente Den Haag de kapvergunning afschaft ze haar enige wapen uit handen geeft om ongewenste kap te stoppen. De AVN vindt dat volstrekt ongewenst. Meer kap gaat onherroepelijk ten koste van de leefbaarheid in onze stad en van de soortenrijkdom van planten en dieren. Het beste is dus de kapvergunning voor bomen in achtertuinen in stand te houden.
Een alternatief is die te houden voor bomen van meer dan 90cm omtrek. En in ieder geval voor bomen waarbij de kapvergunning eerder werd geweigerd. Anders worden die als nog omgekapt. Ook kunnen bepaalde wijken worden aangewezen waar de kapvergunning blijft gelden. Bijv. versteende wijken, en groene wijken naast Natura 2000-gebieden en groengebieden.