Home » NIEUWS » WarmtelinQ en het GAVI kavel

WarmtelinQ en het GAVI kavel

Met het project Warmtelinq wordt restwarmte uit de Rotterdamse haven gebracht naar verschillende steden waaronder Den Haag. De warmte is nu afkomstig uit de fossiele industrie. Het hete water zal onder andere worden gebruikt voor de Haagse stadsverwarming. 120.000 woningen kunnen zo van het gas af. Hoewel deze restwarmte nu nog voornamelijk afkomstig is uit fossiele verbranding zal er ook in de toekomst nog restwarmte zijn, afkomstig uit de productie van waterstof met windenergie uit zee.

Er zijn twee leidingen, voor heet water heen en afgekoeld water weer terug. Dat neemt de nodige ruimte in beslag: de leidingen worden ingegraven over een breedte van 3,5m voor de sleuf. De tijdelijke werkstrook wordt in totaal vijftien tot dertig meter breed. Direct boven de leiding kunnen geen bomen worden terug geplant, daar is het te warm. Wel ernaast. Bomen die daar worden geplant hebben door de warmere bodem  een langer groeiseizoen.

 

Van Vlaardingen naar Rijswijk naar Leiden

Het eerste deel van het tracé, deels door Den Haag, tot Rijswijk, wordt nu aangelegd. Er zijn veel bijeenkomsten met bewoners over geweest. De biodiversiteit wordt zo goed mogelijk hersteld en er worden zoveel mogelijk bomen terug geplant.

Wat nu aan de orde is, is het tweede deel, van Rijswijk naar Leiden. De Provincie heeft het voorkeurstracé in mei vastgesteld. Ook daar zijn al bijeenkomsten van omwonenden over geweest, en er komen meer informatieavonden. Op de website www.warmtelinq.nl staat een kaart en veel informatie. Ook kan men zich abonneren op de nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom het tracé Rijswijk-Leiden. Op dit moment wordt een projectMER (een Milieu Effect Rapportage specifiek voor het project) opgesteld om de gevolgen in kaart te brengen.

Recent zijn Haagse natuurorganisaties uitgenodigd op een bijeenkomst over het tweede deel door Den Haag. Dat loopt onder andere door het Vlinderlint op de geluidswal langs de A4 in Leidschenveen en het GAVI kavel. We kregen de indruk dat de initiatiefnemers ook hier zoveel mogelijk trachten bomen te laten staan, en ook zorg hebben over herstel van de biodiversiteit. Er wordt een variatie aan inheemse bomen en heesters terug geplant. Er is ook een kans om ‘werk met werk’ te maken door natuurlijke oevers aan te leggen waar de leiding langs sloten komt.

Toch zullen waarschijnlijk een aanzienlijk aantal bomen worden gekapt, waarvan de meeste op het GAVI kavel. Veruit de meeste van die bomen zijn klein, minder dan 30 centimeter diameter. Er worden ook bomen verplant. De aantallen bomen zijn nog niet exact bekend.

 

Door het GAVI kavel
In Haagwinde 2 van dit jaar stond een artikel over de onverwachte, spontaan opgekomen natuur op de GAVI kavel, in de oksel van het Prins Claus plein. Meer recent schreven vrijwilligers eerste natuurobservaties op. Met een motie heeft de gemeenteraad ook gevraagd om onderzoek naar de natuurwaarden op de kavel. Het is echter de bedoeling dat daar een bedrijventerrein komt. In het nieuwe coalitie akkoord staat gelukkig wel: “In de Vlietzone en bij het GAVI-kavel wordt ruimte voor natuur behouden en wordt hierin geïnvesteerd.” Om het het bedrijventerrein te vermijden worden de leidingen aangelegd langs de randen van het GAVI kavel, waar een ecologische verbindingszone is gepland. De AVN houdt dit in de gaten. Bij een zorgvuldige planning en aanleg zal de natuur ter plaatse, die in de laatste tientallen jaren spontaan is ontstaan, zich ook weer grotendeels zelf kunnen herstellen.