Home » 1: Start, Hellingbos met speelweide

1: Start, Hellingbos met speelweide

De Uithof heeft aan alle kanten een ingang, maar vanuit de stad moet je wel eerst die drukke Lozerlaan oversteken. We starten tegenover de Melis Stokelaan en komen direct in een weelderig hellingbosje met fluitenkruid, meidoorn en een zee aan kleefkruid en hondsdraf op de bodem. Daarachter geeft een dijkje met abelen uitzicht op een groot rond speelgazon. Geflankeerd door een modern standbeeld proeven we hier nog duidelijk de aanleg van een twintigste-eeuws stadspark, waar in het weekend vlak bij huis gerecreëerd kon worden.