Home » 6: Binnenbos met essen en iepen

6: Binnenbos met essen en iepen

We steken door naar het binnenbos van de Uithof. Dit is een jong essen-iepenbos met veel kwaliteit. De oudste bomen zijn pas 50 jaar oud. Typisch bos voor een kleibodem. Veel kronkelpaden maken een spannende (ver)dwaaltocht mogelijk. Ondanks de jonge leeftijd van het bos treffen we hier ook al dood hout op de bodem, resten van een eerste dunning, hetgeen een voedingsbodem vormt voor zwammen en schimmels en veel insecten. Op verschillende plekken treffen we waterpartijen, waar de karekiet in het riet broedt.