Home » 4A: Wiel

4A: Wiel

Een wiel is eigenlijk een restant van een dijkdoorbraak langs de grote rivieren. Meestal hebben ze een ronde vorm, vandaar de naam wiel. In de Uithof is de plas water die we hier ook wiel noemen aangelegd tussen de Compartimenteringsdijk en het lage zomerdijkje dat langs de Wennetjessloot ligt. Dit Uithofwiel is dan ook een mooi voorbeeld hoe zo’n binnenplas in werkelijkheid kan ontstaan. Omdat de zomerdijk weer gesloten is, heeft het water in het wiel geen verbinding meer met de rivier (Wennetjessloot). Een wiel is meestal niet erg diep en heeft altijd de neiging om weer te verlanden. Langs de randen van het water ontstaan eerst rietkragen die steeds breder worden. Als het riet niet regelmatig gemaaid wordt, dan groeien er andere planten tussen die profiteren van de humus van het oude rietblad. Binnen enkele jaren wordt de rietkraag een moerasbosje met elzen en wilgenopschot. Deze moeraskragen zijn zeer rijk aan watervogels. Wielen zijn dan meestal ook prachtige afgesloten natuurgebiedjes, waar veel te zien is. Ook uitstekend geschikt als visplek.