Home » Voorpagina » Pagina 3

De Omgevingswet: het omgevingsloket

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) eindelijk in werking, zo heeft de Eerste Kamer besloten. De Ow vervangt een hele lijst aan wetten en regelingen die allemaal betrekking hebben op onze leefomgeving: van bouwen tot water en milieu, en ook de natuur.

Alle Haagse bomen in beeld

Sinds enkele jaren heeft Den Haag een interactieve bomenkaart online staan: de ‘Haagse bomen app’ waarmee veel informatie over het bomenbestand in de gemeente kan worden opgezocht. Deze kaart biedt een uitgebreid overzicht van de stadsbomen, waaronder particuliere en monumentale bomen, maar ook bijvoorbeeld de bomen van het arboretum in het Zuiderpark.

GAVI kavel: een onverwachte parel

In een van de oksels van het Prins Clausplein ligt een verwaarloosd, maar daardoor prachtig stukje groen. Deze zogenaamde GAVI kavel ligt tussen een groen terrein van TNO, het prachtige meertje van Tedingerbroek en de eveneens groene Plas van Reef.

Buytenpark met hotel en kabelbaan?

Na de forse verlenging en verhoging van de derde baan werd het een tijd stil rond SnowWorld in het Zoetermeerder Buytenpark. Ogenschijnlijk, want SnowWorld werkte al in 2019 achter de schermen hard aan een Masterplan om de toekomst van het bedrijf in Zoetermeer veilig te stellen. Een plan met onder meer een hotel en een kabelbaan direct grenzend aan de 60 ha natuurbestemd gebied van het Buytenpark. Pas eind 2022 kwam het gemeentebestuur met dit plan naar buiten.

Assumburgweg: Wees zorgvuldig met grote gebouwen langs groene en ecologische zones

De AVN heeft een zienswijze ingediend over een gepland massief gebouw aan de kop van de Assumburgweg. In het ontwerp-bestemmingsplan is bebouwing mogelijk gemaakt op een plek waar twee ecologische verbindingszones bij elkaar komen richting ecologische verbindingszone Laak. Het gebouw steekt uit ten koste van de ecologische verbindingszone langs het water bij het spoor en […]

Waarom er een vergunning­plicht voor kappen van bomen in achtertuinen moet blijven!

Bomen zijn belangrijk in een stad. Daarbij horen vooral ook de talrijke bomen in particuliere tuinen. Om die te mogen kappen heb je tot nu toe in bijna alle steden een vergunning nodig. Niet iedereen zal zich daaraan houden, maar het is een broodnodige rem op teveel bomenkap.
Het college van B&W van Den Haag heeft het voornemen die vergunningplicht voor bomen in achtertuinen af te schaffen. De AVN probeert daar een stokje voor te steken. Wij vinden het een rampzalig idee. Als het teveel kost, kunnen de leges beter verhoogd worden dan de plicht zomaar af te schaffen.

De AVN heeft een oproep gedaan foto’s in te sturen van bijzondere bomen in een achtertuin. Hier een selectie. De cursieve tekst bij de bomen komt van de inzenders.

Tram langs ecologische zone

In voormalig bedrijventerrein de Binckhorst worden momenteel en in de komende jaren vijf- tot tienduizend woningen gebouwd. Daar hoort openbaar vervoer bij. Ten behoeve van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) vanuit de Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk/Delft zijn 10 verschillende varianten onderzocht door bureau Arcadis. De voorkeursvariant van de gemeente op basis van […]

Westmade Noord mag helaas gebouwd worden

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord. De AVN had hiertegen beroep aangetekend, tegelijk met vele omwonenden. Helaas hebben we het beroep uiteindelijk verloren. Een paar maanden geleden kwam de rechter met een tussenoordeel en moest de gemeente op een aantal punten een nadere motivering geven.