Home » NIEUWS » Zorgen over Wegencategoriseringsplan Wassenaar

Zorgen over Wegencategoriseringsplan Wassenaar

Op 6 november 2023 is namens de AVN en de Stichting Duinbehoud ingesproken tijdens de bijeenkomst van de Commissie Fysieke Leefomgeving Wassenaar. De inspraak ging over het ontwerp wegencategoriseringsplan van dit jaar, met specifieke bezorgdheid over het voorstel om de Jagerslaan te upgraden naar een gebiedsontsluitende weg. Het sluipverkeer over de weg zal daardoor alleen maar toenemen, terwijl het juist de bedoeling is om het sluipverkeer op deze weg te doen afnemen.

De Jagerslaan loopt vlak langs Hertenkamp, een Natura 2000-gebied. Een belangrijk punt van zorg is dus de mogelijke toename van stikstofuitstoot als gevolg van meer verkeer. Ook zal het plan zorgen voor een minder gezonde en prettige omgeving om te lopen, fietsen en verblijven, vooral in de Hertenkamp, maar ook op de Jagerslaan zelf.

De classificering vereist een bredere weg dan de Jagerslaan nu is, wat zou resulteren in het kappen van een aanzienlijk aantal bomen. Met een smalste deel van 4,20 m en een breedste deel van 5 meter, zou de Jagerslaan moeten worden verbreed naar 6,50 meter, met alle mogelijke gevolgen van dien voor het groen langs de weg.

Onze vraag aan de commissie is duidelijk: heroverweeg het plan en laat de classificering vallen. Houd de Jagerslaan, zo dicht langs de natuur, zo rustig mogelijk en ontmoedig groei van het autoverkeer over de weg.