Home » Zienswijzen » Pagina 2

12 september 2022 – Open brief Recreatiewoningen Vlietland Noord

De AVN heeft de ontstane maatschappelijke onrust over de weer opgeleefde plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen in Vliet land Noord goed gevolgd. Alles overwegende brengt de AVN in deze brief alternatieven voor het huidige plan onder uw aandacht, waarbij meer bos en bomen worden gespaard, en meer groen rond de recreatiewoningen wordt aangelegd. […]

11 september 2022 – Bezwaarschrift omgevingsvergunning Madestein

Hierbij maken wij bezwaar tegen het kappen van 468 bomen (stamomtrekken 31-336 cm) staande tussen de Oorberlaan-Madesteinweg-Madepolderweg en de Oostmadeweg, uw kenmerk: 202111545, publicatie 1 augustus (vakantieperiode), omdat wij deze voorgenomen kap in strijd vinden met behoud van de natuur. Dat er achterstallig onderhoud gepleegd moet worden betwisten we niet, maar dat er hoofdzakelijk gezonde […]

19 augustus 2022 – Brief aan Raad en College over lichtmasten voor de padelbanen van tennispark Marlot

Aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing van acht lichtmasten in park Marlot (publicatiedatum 4 augustus jl. ). De voorgenomen plaatsing van deze lichtmasten houdt verband met de renovatie van tennispark Marlot en de voorgenomen aanleg van vier padelbanen. Over de renovatie zijn meerdere aanvragen gedaan, zie nrs 358297, 355997 en 305781. Daarbij zijn we vooral bezorgd […]

8 juli 2022 – Zienswijze structuurvisie Zuid-West Den Haag

De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 woningen realiseren. Zuidwest Den Haag is tegelijkertijd ook één van de meest groene wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. Groen blauwe structuren zijn bij herinrichting identiteitsbepalend. Maar komt het […]

14 juni 2022 Inspraak Raadscommissie Ruimte over Binckhorst

Wat we lezen over de “Doorontwikkeling” klinkt veel belovend: 1. de regie weer in handen, 2. er komen kaders, 3. er komen studies naar bezonning en windhinder, 4. met de Omgevingswet wordt participatie verplicht. Over die regie: die wordt essentieel want dat ‘organisch ontwikkelen’ is tot nu toe niet echt een succes te noemen. Het […]

13 juni 2022 AVN brief Buitenplaats Leyenburg

Houd de natuurwaarden in Buitenplaats Leyenburg in stand. Van de voormalige buitenplaats, ééns zeven hectare groot, resteren nog een beboomde oprijlaan en een waterpartij in een groen perk. Er staan monumentale bomen, een kastanje en een dubbele rij lindes. Tussen de kiosk en de frietkraam ligt een mooie groenstrook, waarin ook nog een vijvertje ligt. […]

7 juni 2022 – Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Kust Westland

Het Westlandse deel van de Zandmotor tussen Molenslag en Watertorens lag ligt grotendeels in de natuurstrand zone. De nadruk ligt op natuurontwikkeling en extensieve strandrecreatie. De strandbezoeker komt hier voor de rust, ruimte en natuur. Er zijn geen voorzieningen. Het Natura 2000 gebied Solleveld is het deel tussen Schelpenpad en Watertoren gedurende de broedseizoen (1 […]

31 mei 2022 – AVN punten voor coalitieakkoord 2022

We hebben gelezen dat uw vijf partijen van start zijn gegaan met inhoudelijke gesprekken over het nieuwe stadsbestuur, met begeleiding van de heer Donner als formateur. Daarbij vinden wij het cruciaal dat niet alleen de setting van de gesprekken, de stadskwekerij, maar ook de inhoud, groen zal zijn. Daarom vragen wij u onderstaande bouwstenen in […]