Home » Zienswijzen » Pagina 2

7 februari 2024 – Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan zichten 2, 3 en 7

Onze grootste zorg was en is de noodzaak van een functionele ecologische zone voordat wordt gebouwd. De ecologische verbindingszone loopt door de sportvelden in Escamp, ingeklemd tussen de Dedemsvaartweg en de wijk Zichten. Zij maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De Haagse Nota Stadsnatuur definieert ecologische verbindingen als zijnde: “robuuste, vitale groenblauwe structuren […]

7 februari 2024 – Zienswijze van Stichting Duinbehoud en AVN over het conserverend bestemmingsplan strand den haag

Het gebied waar de, in 2025 aflopende, pilot voor strandhuisjes, plaatsvindt is onterecht uit dit BP gehouden. Ondanks het feit dat het overgrote deel van het Strand behoort tot het Natuur Netwerk Nederland en dat het achterliggende duingebied voor een belangrijk deel Natura 2000-gebied is, is de bestemming van het gehele Strand ‘strand-recreatie’. Wij zouden […]

7 februari 2024 – Reactie AVN & Stichting Duinbehoud op aanvraag 5 padelbanen binnen Bosjes van Pex

Padelbanen rijzen in Den Haag als paddenstoelen uit de grond. Vele daarvan worden geprojecteerd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. Wij zijn met name bezorgd over de excessieve toename van de geluidsoverlast en de verstoring van natuur.   Maar ook over de specifieke effecten op vleermuizen (lichtverstoring) en op vogels die zich te pletter […]

1 februari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Nieuw Vredenoord

De AVN is van mening dat met de voorgestelde inrichting van het gebied, dit de facto verandert van een NNN gebied in een villapark. Hierdoor ontstaat onacceptabele versnippering en verstoring van de natuur. Bij het ontwerp lijkt te zijn uitgegaan van het gewenste aantal woningen, in plaats van natuurwaarden. Er is geen rekening gehouden met […]

25 januari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Plesmanweg

Er zijn kansen voor de natuur door de ligging van het gebied. Het ‘groen’ van het bestemmingsplan blijkt echter grotendeels niet groen te zijn maar andere functies te krijgen zoals parkeren. De AVN vraagt dat in de regels wordt geborgd dat er in ieder geval voldoende grond komt op het dak van de parkeer garages, […]