Home » Zienswijzen » Pagina 2

4 januari 2022 – Bufferzones om natuur en groen Den Haag en Westland

Recent tekenden de gemeente Den Haag en Dunea (NPHD) een samenwerkingsovereenkomst over het inrichten van buffergebieden in en rondom Solleveld en Meijendel om kwetsbare natuur en drinkwatergebieden te beschermen. Als Algemene Vereniging voor Natuurbescherming juichen we dit toe. Voor Den Haag stellen wij voor niet alleen buffergebieden te handhaven of in te richten naast de […]

Zienswijzen uit voorgaande jaren

2021-12-08 Inspraak ambitiedocument omgevingsvisie 2021-12-08 Reactie op Ambitiedocument Omgevingsvisie 2021-11-29 Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Watergat te Monster 2021-11-08 Brief aan college en raad over vergunningverlening padelbanen 2021-06-18 Reactie op de Nota van Uitgangspunten Gaarden 2021-06-09 Brief voor gemeenteraad over jaarrondexploitatie 2021-06-02 Inspraak commissie ruimte groene referentienorm 2021-06-02 Brief voor commissie leefomgeving over jaarrondexploitatie 2021-05-14 […]