Home » Zienswijzen » Pagina 2

22 januari 2024 – Brief aan college Den Haag over padelbanen Marlot

Veel padelbanen en veel hinder voor mens en natuur   Er worden helaas steeds meer padelbanen gerealiseerd en gepland in Den Haag, vaak naast natuur en groen. Het gaat daarbij om beschermde Natura 2000 gebieden, Natuur Netwerk Nederland (NNN), grote groengebieden, ecologische verbindingszones, naast Westduinen, Bosjes van Poot, Klein Zwitserland, Marlot, Bosjes van Pex en […]

7 januari 2024 – Brief aan gemeente Zoetermeer met oproep tot extra natuurbescherming in Omgevingsplan

De gemeente Zoetermeer heeft de laatste decennia een aantal bijzonder mooie en door de bevolking enorm gewaardeerde natuurgebieden gecreëerd. Deze worden continu verbeterd en daarmee nog waardevoller. Daarnaast heeft de gemeente, net als alle andere gemeenten, een enorme woningbouwopgave. Die woningen moeten ergens komen te staan, dat begrijpen wij. Maar om de gemeente groen en […]

30 november 2023 – Inspreektekst voor de gemeenteraad over gebouw van Sociale zaken aan de Schenk

Hierbij enkele van de vele bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Vooropgesteld: we waarderen alle initiatieven om rond deze kolossale betonnen barrière hier en daar een groenstrook en wat bomen aan te leggen. En door het natuurinclusief bouwen krijgt die betonnen kolos hier en daar een plukje groen. Maar stopt u alstublieft met zogenaamd “greenwashing”, dus het […]

17 november 2023 – Zienswijze AVN en HVB Vuurwerkshow De Verademing

Wij hebben met ongerustheid kennis genomen van de aanvraag voor een evenmentenvergunning groot voor een Vuurwerkshow op 31 december 2023 a.s. op de Verademing aan de Asmanweg te Den Haag. Wij – de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o. (AVN) en de Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage e.o. (HVB) zijn van mening dat […]

16 oktober 2023 – Bezwaarschrift tegen beschikking Wet Natuurbescherming inzake Van Ruysdaellaan Leidschendam

De AVN tekent bezwaar aan tegen de Beschikking Wet Natuurbescherming, Van Ruysdaellaan Leidschendam, dd 13 september 2023, om ‘een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met het uitvoeren van sloop en nieuwbouwwerkzaamheden’ op de genoemde locatie Van Ruysdaellaan 41-69, […]