Home » Zienswijzen » Pagina 2

20 april 2023 – AVN zienswijze bestemmingsplan gebied Sociale Zaken

We hebben begrip voor het doel te verdichten en meer woningen te bouwen in de stedelijke omgeving. Het plan ligt echter we l naast een ecologische verbindingszone: de Schenkzone, die deel uit maakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Daarover heeft de Gemeenteraad besloten: Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur verplicht het gemeentebestuur […]

20 april 2023 – Zienswijze bestemmingsplan kop Assumburgweg

Wij stellen ten aanzien van de volgende vier aspecten verbeteringen voor: Laat het geplande, massale, gebouw minder uitsteken ten koste van de ecologische verbindingszone en een groene verbinding Het ontwerp bestemmingsplan maakt bebouwing mogelijk daar waar twee ecozones (Erasmuszone evenwijdig aan de Erasmusweg, en ecologische verbindingszone langs het water evenwijdig aan het spoor) bij elkaar […]