Home » NIEUWS » Waar moet je zoeken om gemeentelijke en andere overheidsplannen te vinden

Waar moet je zoeken om gemeentelijke en andere overheidsplannen te vinden

We krijgen vaak de vraag waar we informatie vinden over 'alle' nieuwe ontwikkelingen, plannen en vergunningen. We zetten een aantal mogelijkheden op een rijtje.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alle actuele bestemmingsplannen. Er staan ook de plannen die ter inzage worden gelegd.  Je kunt zoeken op naam van het plan of inzoomen op de kaart om de gewenste locatie te vinden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het delen van hun mening over deze plannen, is het belangrijk om te weten dat de AVN de mogelijkheid heeft om te reageren op plannen die ter inzage worden gelegd. U kunt dit zelf ook in de meeste gevallen. Wilt u onze hulp, laat het ons vooral weten.

Voor omgevingsvergunningen die worden verleend door gemeenten, besluiten van de provincie of het waterschap, is op www.officielebekendmakingen.nl een waardevolle bron. Hier kan gezocht worden op straatnaam om te zien wanneer een vergunning ter inzage is gelegd en tot wanneer je kunt reageren.

Ook staat aan de linkerkant vaak de tekst van de vergunning zelf. Let wel op dat de eerste pagina van dit document soms leeg lijkt, maar dat belangrijke informatie toch verderop staat

Houd er rekening mee dat de deadline meestal binnen 6 weken valt. Deze deadlines worden uitermate strikt gehandhaafd. Het komt voor dat bijvoorbeeld de provincie te laat op een gemeentelijk plan reageert. Ook dat kan dus. Iedereen kan een zienswijze indienen op een bestemmingsplan, je hoeft niet belanghebbende te zijn. Voor een eventueel beroep is dat wel het geval. En ook bij omgevingsvergunningen worden bezwaarmakers vaak afgewezen, omdat zij geen belang zouden hebben. In gevallen waarbij het gaat om kwesties met betrekking tot bomen, groenvoorzieningen en natuur, wordt de AVN doorgaans beschouwd als belanghebbende en heeft ze het recht om bezwaar aan te tekenen. Omdat het in onze statuten staat kunnen wij in het algemeen onze stem laten horen bij alles wat met groen en natuur te maken heeft.

Om stukken te vinden die bij specifieke omgevingsvergunningen horen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor het Willem Royaardsplein, kunt u naar website van de desbetreffende gemeente gaan. Voor Den Haag kunnen de benodigde documenten aangevraagd worden via deze link.

Een buitengewoon handig hulpmiddel is ook de mail service van www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Op de website kan worden gezocht naar alle bekendmakingen rond een opgegeven adres. Er hoort een mail service bij om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom een bepaald adres. Let op, dat kunnen er heel veel zijn.

Laat ons vooral weten als u zorgen heeft over plannen in groen en natuur bij u in de buurt. Het kan zijn dat we niet op de hoogte zijn en horen ook graag wat u vindt.

Tenslotte: volgend jaar treedt de omgevingswet in werking en ja, dan gaat er veel veranderen. Wat precies dat weet eigenlijk niemand, maar de AVN houdt het voor u bij. Houdt u onze publicaties in de gaten.