Home » Voorpagina » Verkeerd gestuurde post

Verkeerd gestuurde post

Helaas heeft het verzendhuis dat de Haagwindes verstuurt dit keer ernstige fouten gemaakt bij de verzending van herinneringsbrieven en Haagwindes. Dit terwijl van AVN-zijde alles hetzelfde is aangeleverd als bij voorgaande Haagwindes. Het verzendhuis en de drukker bieden hun verontschuldigingen aan.

Op de herinneringsbrieven voor de betaling van contributie staat een een verkeerd adres bij de naam. Er staat geen retouradres op de enveloppen. Maakt u de brief vooral open om uw Haagwinde eruit te halen!

Ook zijn er naar veel adressen meerdere Haagwindes verstuurd, in plaats van de gebruikelijke één per adres. Dat is zonde van het papier. Veel leden wijzen ons daar terecht op.

Omdat wij hier natuurlijk bij het bepalen van de oplage geen rekening mee hebben gehouden dreigt nu een tekort te ontstaan, ook voor mogelijke toekomstige bundels Haagwindes
Misschien kunt u alstublieft de extra Haagwinde doorgeven aan iemand in uw omgeving die u er een plezier mee doet?
Of als u toevallig in de buurt bent, kunt u ze langs brengen bij het AVN kantoor aan de Badhuisstraat.

Veel dank voor uw begrip