Home » NIEUWS » Tijdelijk Parkeerterrein naast strafhof mogelijk nog niet terug aan de natuur

Tijdelijk Parkeerterrein naast strafhof mogelijk nog niet terug aan de natuur

Het blijft moeilijk tijdelijke projecten ook daadwerkelijk te stoppen: voor het tijdelijke parkeerterrein naast het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat volgens het bestemmingsplan nadat het NCIA project was afgerond weer in groen en natuur moet worden hersteld, is een nieuw gebruik bedacht. De gemeente overweegt om het tijdelijk te benutten tijdens de geplande renovatie van de Hubertustunnel, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 van start zal gaan.

Het tijdelijke parkeerterrein is de AVN al geruime tijd een doorn in het oog. Volgens het bestemmingsplan had de herinrichting als natuurgebied al jaren geleden moeten plaatsvinden. Zie hierover onze brief Maar beter laat dan nooit, per 1 juli 2023 is het NCIA klaar met zijn activiteiten en zou het gebied worden teruggegeven aan de gemeente.

De gemeente heeft er echter een nieuwe bestemming voor gevonden en wil nu de rijplaten laten liggen en de zandwal nog niet verwijderen. (Overigens mag die zandwal van ons blijven liggen, die is mooi begroeid.) Het terrein is namelijk uitermate geschikt voor de tijdelijke opslag van bouwmaterialen tijdens de geplande werkzaamheden om de Hubertustunnel veiliger te maken.

Eerder stelde de AVN voor om aan de kant van het Internationaal Strafhof (ICC) een groenstrook aan te leggen en bomen en struiken te planten om zo een ecologische verbinding tot stand te brengen. Dit voorstel sluit aan bij de oorspronkelijke bedoeling van het tijdelijke parkeerterrein.

Op dit moment groeien er al bomen langs de rand van het terrein en bevinden zich struiken zoals duindoorn op de wal. Misschien is het een idee die tenminste te laten staan en aan te vullen. De AVN is in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden.