Home » NIEUWS » Scooters in de duinen – het mag niet….

Scooters in de duinen – het mag niet….

In het Natura 2000-gebied Westduinen wordt steeds vaker melding gemaakt van grove overtredingen door scooterrijders met verbrandingsmotoren. Iedereen weet dat dit niet mag.

Het ondermijnt de bescherming die Natura 2000-gebieden genieten. Daarnaast wil de rustzoeker na de stadse drukte niet opnieuw stank en lawaai ervaren.

Het kwetsbare ecosysteem, de stikstofarme flora en de fauna hebben natuurlijk veel last van de uitstoot en het lawaai van de verbrandingsmotoren, juist omdat het schadelijke stikstof dicht bij de bron neerslaat. Het maakt dus nogal wat uit of een scooter in het duingebied rijdt of in de woonwijken ernaast. Scooters, al dan niet met verbrandingsmotoren, zijn strikt verboden vanwege de schadelijke effecten op het milieu en de verstoring van de rust voor de lokale fauna. Desondanks lijken sommige scooterrijders zich weinig aan te trekken van deze regel en worden ze vaak gezien terwijl ze de duinen in en uit rijden.

Er is al enkele jaren een schrijnend gebrek aan handhaving.

Bizar wordt het als de handhavers, de boswachters, vertellen dat ze scooters die bij de stallingen in het Westduinpark parkeren, niet mogen beboeten: het is namelijk mogelijk dat ze aan de hand zijn meegevoerd.
Dit is natuurlijk onzin. De boswachters hoeven maar met een een klapstoeltje te gaan zitten en je geeft een duidelijk signaal af. Heerlijk rustig afwachten met het mooie weer van de afgelopen periode…

Ten zuiden van Kijkduin is de situatie nog verontrustender. Daar is al enkele jaren geen enkele handhaving op scooterverkeer, waardoor het probleem zich verder verspreidt en versterkt.

De AVN brengt het probleem regelmatig onder de aandacht van de gemeente. De scooters, maar ook het gebrek aan handhavers. Voorlopig lijkt er weinig te veranderen ondanks beloften over verbetering.