Home » Archief » Politiek Café herontwikkeling Scheveningen Haven

Politiek Café herontwikkeling Scheveningen Haven

Geplaatst op
Op 10 April 2012 willen de AVN en een aantal wijkverenigingen een laatste poging doen om alsnog de bouw van een 90 meter hoge hoteltoren in de Scheveningse haven en de “sprong over de haven” in de vorm van een kabelbaan en een vermaakszone aan de duinkant van de derde haven tegen te houden. Daarom organiseren we op 10 april een politiek café in de voormalige Pniëlkerk, Tesselsestraat 67 in Scheveningen. Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

In 2011 heeft de AVN deelgenomen aan een Klankbordgroep waarin de herontwikkeling van de Scheveningse Haven ter sprake kwam. De AVN volgt daarbij vooral kritisch de gevolgen van deze ontwikkeling op het naastgelegen Natura 2000 gebied Westduinpark. We hebben ons daarom tegen de voorgenomen hoogbouw uitgesproken (Een 90 meter hoge hoteltoren, zie het plaatje hiernaast!) op het zuidelijk havenhoofd, en tevens de hoge bebouwing van het Norfolkterrein zelf. Deze hoogbouw tast allereerst het natuurschoon en de natuurbeleving van het Westduinpark aan, maar heeft ook andere negatieve gevolgen voor flora en fauna in dit gebied. De hoogbouw geeft enorme windturbulentie, waardoor er in een ruime cirkel grotere temperatuursverschillen ontstaan door de windchill-factor. Ook zal de hoogbouw van negatieve invloed zijn op de vogeltrek, die twee keer per jaar langs de Nederlandse kust vliegt. Om de gevolgen voor de natuur in beeld te brengen heeft de AVN  aangedrongen op een uitgebreide MER (Milieu Effect Rapportage), waarin ook een integrale behandeling van de verkeersafhandeling wordt opgenomen.

Ondanks de bezwaren die de deelnemers van de klankbordgroep hadden geuit, heeft het college van B&W op 17 februari 2012 besloten om de plannen in vrijwel ongewijzigde vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarmee ging de wethouder voorbij aan de gezamenlijke brandbrief van bewonersverenigingen en AVN; en aan een alternatief plan van de Politieke Partij Scheveningen. De gemeente heeft wel aangegeven dat het aantal woningen en de hoogbouw verlaagd worden, maar dit is een misleidende voorstelling van zaken. Deze aanpassingen waren al bekend bij aanvang van de onderhandelingen met de klankbordgroep. Die vermindering was noodzakelijk omdat de oorspronkelijke dimensies gewoonweg niet zouden passen in de beperkte ruimte. Die aanpassingen komen dus op geen enkele wijze tegemoet aan de zorgen van de gehele klankbordgroep, waarin naast AVN en bewonersorganisaties ook Scheveningse ondernemers, Kamer van Koophandel en vertegenwoordigers van Watersport zitting hadden. Op 21 maart heeft de KGB de gezamenlijke bezwaren nogmaals onderbouwd tijdens een hoorzitting van de raadscommissie Ruimte. De negatieve wind-invloed van de hoogbouw bleek overigens niet alleen van toepassing op de natuur. Ook de Scheveningse zeilsport krijgt hier grote problemen mee.