Home » Voorpagina » Plannen voor een natuurrijke binnentuin in Moerwijk

Plannen voor een natuurrijke binnentuin in Moerwijk

In Den Haag zijn veel verwaarloosde binnentuinen, waar weinig liefde voor is. Gemeente en woningcorporaties zoeken naar oplossingen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een initiatiefvoorstel in om Haagse binnentuinen op te knappen. Binnenkort wordt een antwoord van het College verwacht. De AVN vindt dat daar ook ruimte moet komen voor natuur.

In november kregen we een mail van een ongelukkige bewoner. De binnentuin achter zijn appartementenblok was helemaal kaalgeslagen. Alle struiken waren weggehaald. In de struiken zaten veel vogels. Eind januari werd een kapvergunning aangevraagd voor 17 bomen.

Daarop heeft AVN boomdeskundige Bas Steenks de bomen geschouwd. Inderdaad waren er veel aangetast door zwammen en onveilig door stamholtes. Maar er staat ook een vijftal fraaie Italiaanse populieren en een Zwarte Els, die gemerkt waren om te kappen. In overleg met de woningcorporatie en de hovenier worden die nu niet gekapt en nader onderzocht. Er moet zeker dood hout uit worden verwijderd. Opvallend ook dat juist in een van die oudere bomen staartmezen zaten, verder was er weinig leven.

In het gesprek kregen we meer informatie over de achtergrond en de plannen van het project. De meeste bewoners wilden de struiken graag weghebben. Er was jarenlang geen onderhoud gepleegd. Er werd afval in gedumpt, en etensresten, die een rattenplaag veroorzaakten. Ook stond de tuin regelmatig blank. De woningcorporatie heeft een jaarlijks budget voor het tuinonderhoud. Dat van vorig jaar werd gebruikt om alles heester beplanting weg te halen, het volgende jaar wordt ingezet voor herstel en herplant. Wel jammer dat er niet een paar struiken konden blijven staan.

Een oplossing voor een wat meer natuurlijke tuin is een andere indeling ervan. Direct onder de balkons komen dan geen struiken meer, maar op afstand van het gebouw. In het midden van de tuin komt een wadi, een drainagesysteem, met waterafvoer als het water te lang blijft staan. Water wordt ook opgeslagen in ondergrondse tanks zodat het in droge periodes kan worden gebruikt voor de tuin en voor moestuinen. In de wadi wordt een speciaal zaadmengsel ingezaaid, aantrekkelijk voor wilde bijen en vlinders. Er komen ook vaste planten borders. Volgens de bijlage van de kapvergunning ook middelhoge heesters. Die zijn belangrijk omdat ze beschutting geven aan vogels. Alle gekapte bomen worden door nieuwe bomen vervangen.

Belangrijk is ook dat de bewoners wordt gevraagd om hun wensen aan te geven, zodat zij meer binding krijgen met de tuin. Uit een eerste inventarisatie kwam de wens voor veel notenbomen en andere bomen met eetbare vruchten. De aanwezigen dachten aan walnoten en tamme kastanje.

We hopen dat de uitvoering van dit plan voor de binnentuin van de woningcorporatie -met behoud van ecologisch waardevolle oudere bomen- een succes wordt voor natuurverrijking en wateropvang. Wellicht een model voor de vele binnentuinen van woningcorporaties die dringend moeten worden aangepakt.
Het plan wordt dit jaar uitgevoerd door de hovenier in opdracht van de woningcorporatie. De binnentuin is eigendom van die woningcorporatie.