Home » 12 september 2022 – Open brief Recreatiewoningen Vlietland Noord

12 september 2022 – Open brief Recreatiewoningen Vlietland Noord

De AVN heeft de ontstane maatschappelijke onrust over de weer opgeleefde plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen in Vliet land Noord goed gevolgd. Alles overwegende brengt de AVN in deze brief alternatieven voor het huidige plan onder uw aandacht, waarbij meer bos en bomen worden gespaard, en meer groen rond de recreatiewoningen wordt aangelegd. Ten eerste wordt aanbevolen het aaneengesloten bos in de Noordwesthoek geheel te sparen en het tracé van de Rietpolderweg niet dwars door dit bos heen te verleggen. Voorts wordt bepleit om een grondiger onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied in te stellen dan nu via een Quick Scan met een veldbezoek van één dag mogelijk is geweest. Ten derde bepleit AVN om vóór de definitieve plaatsbepaling van de recreatiewoningen en de infrastructuur eerst een inventarisatie te doen van het boombestand in het hele plangebied, teneinde gezonde bomen met een goede toekomstverwachting zo veel mogelijk te kunnen sparen. Ten vierde dringen wij aan op ruimhartige herplant binnen Vlietland van de bomen die helaas niet gespaard kunnen blijven. Als adequate compensatie dienen per gekapte vol wassen boom meerdere halfvolwassen bomen aangeplant te worden.