Home » NIEUWS » Pagina 2

Bezuinigingsdrift gemeente Den Haag bedreigt oudere bomen

Een onzinnige bezuiniging vindt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN) het recente beluit om de vergunningsplicht voor het omhakken van bomen in de achtertuin af te schaffen. Het behoud van groen is van groot belang voor de leefbaarheid van onze wijken. Den Haag is met 6712 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte stad van ons land. Bomen zijn dan extra belangrijk voor de gezondheid. Ze zorgen voor verkoeling, vangen water op en neutraliseren het broeikasgas CO2. Bovendien bieden ze voedsel en bescherming voor bijen, vlinders en vogels. In Den Haag zijn versteende wijken waar bomen in achtertuinen het enige groen van betekenis is.

Coalitieakkoord in Den Haag

Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voor de komende vier jaar. De AVN heeft in een vroeg stadium een groene puntenlijst opgestuurd.

Machines in de Westduinen

Als er iets in het Westduinpark gebeurt is dat reden voor onze leden in de pen te klimmen. Terecht, want het is een fraai, maar kwetsbaar gebied en een paar ronkende diesels kunnen een hoop schade aanrichten in korte tijd. De AVN neemt deel aan het beheerplatform Westduinpark, waardoor wij meestal goed op de hoogte zijn van werkzaamheden en vooral het waarom ervan. Daar zijn wij het niet altijd mee eens, maar meestal zijn de werkzaamheden onvermijdelijk.

Kustvisie Westland 2.0

Na een lang en succesvol participatietraject van de gemeente Westland met alle betrokken partijen, waaronder de AVN, lag er in 2018 een zeer behoorlijke en afgewogen kustvisie van de gemeente Westland. Er stonden naast veel goede zaken, zoals het afzien van de bouw van strandhuisjes, uiteraard ook een aantal zaken in waar de AVN minder […]

Stikstof uitspraken

Na de roemruchte stikstofuitspraak van mei 2019 zijn duizenden bouwprojecten komen stil te liggen. Om toch door te kunnen bouwen kwam er een nieuw soort bouwvrijstelling. Deze hield in dat de stikstofuitstoot, die tijdens de bouw optrad niet hoefde te worden meegerekend. Alleen uitstoot tijdens het gebruik van een inrichting, weg of woonwijk telde voor […]

Scheveningse Bosjes

Ten zuiden van Leiden, tussen de Vliet en de A4 liggen van oudsher polders. Deze maakten deel uit van het buitengebied van het dorp Stompwijk, nu onderdeel van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Padelbanen

Padellen is een rage, maar veel padelbanen worden aangelegd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. De AVN is bezorgd over de effecten van licht op vleermuizen, vogels die tegen de transparante wanden vliegen, en verstoring van natuur en wandelaars die van rust komen genieten. De AVN heeft zich tevergeefs verzet tegen de komst van […]

AVN over conceptvisie Groot Solleveld

Groot Solleveld staat voor Solleveld, Ockenburg en Madestein. De gemeente Den Haag heeft er een visie op geschreven. Dat is op zich al goed nieuws, een visie is beter dan geen. Bespreking in de gemeenteraad geeft de AVN de gelegenheid haar mening erover te laten horen. Dit zijn onze belangrijkste punten.

Groene dromen

De AVN heeft vaak te maken met politieke dromen die leiden tot een vernietiging van groen. Dat vinden wij eerder nachtmerries, omdat we vervolgens ten strijde moeten trekken om de natuur te beschermen. Maar de gemeente heeft gelukkig ook groene dromen. Dan worden we blij gemaakt met prachtige plaatjes. Maar, wat komt ervan terecht?