Home » NIEUWS » Pagina 2

De AVN over de komende nieuwe strandnota

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft recentelijk aangekondigd dat zij van plan zijn een nieuwe strandnota op te stellen met inspraak van bewoners, ondernemers en bezoekers. De aankondiging was zelf al in de vorm van een nota met een aantal uitgangspunten. Die leunen ver richting drukker maken van het strand. De AVN heeft daarom het College in een vroeg stadium laten weten waar wij ons zorgen over maken

Honderdjarige bomen in de provincie Zuid-Holland

Sommige bomen kunnen, bij optimale omstandigheden, heel oud worden. Honderd jaar is dan nog maar het begin. Toch bereiken door allerlei omstandigheden in de praktijk de meeste bomen die leeftijd bij lange na niet. Vaak veranderen de planologische omstandigheden waardoor de boom gekapt wordt. Helaas zijn bomen vaak de sluitpost van een project. De AVN […]

Bomen in bestemmingsplan Noorthey

Er zijn nog enkele, laatste groene plekken in Den Haag en omstreken, waar nu plannen voor worden gemaakt. Wat de AVN betreft, zo groen mogelijke plannen. Voor één daarvan, Noorthey, in de gemeente Leidschendam-Voorburg, is in januari een Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Eén van de portefeuillehouders van de AVN heeft hier een zienswijze voor ingediend.  […]

Groen strand bij Meijendel?

In 2020 financierde de Nationale Postcode Loterij het project ‘Groene Stranden’. De regie voor de aanpak van dit project is in handen gelegd van de ‘Landschappen’. Het project loopt tot 2025. Inmiddels zijn er in drie regio’s stappen gezet in de realisatie van groene stranden. In de gemeente Westland loopt ook een initiatief, maar het […]

Provinciale enquête: geef uw mening

Provincies zijn de laatste jaren in toenemende mate belangrijk voor het behoud van de natuur en de open ruimte. Het is de provincie die het zogenaamde Natuur Netwerk Nederland, een reeks van verbindende zones tussen de grote natuurgebieden, heeft aangewezen en het is de provincie die er op moet letten dat daar zorgvuldig mee wordt […]

Persbericht: AVN presenteert plan voor behoud schaarse natuur Vlietzone

“Gebruik de Vlietzone tussen Leidschendam, Vliet, A4 en A12 niet alleen om te voorzien in de ruimtebehoefte voor mobiliteit, bedrijvigheid en sport! Maak ook concrete plannen om de nog resterende natuur en de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere gebied veilig te stellen.” Aldus betoogt voorzitter Dick Ooms van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den […]