Home » NIEUWS » Pagina 2

De tuinen van Mariahoeve

Er was eens… Eind vorige eeuw, in het jaar 1999, een hoge composthoop langs een wandelpad in Reigersbergen. De hoop werd hoger en hoger en veel wandelaars vonden dit aanzicht langs het pad storend. De gemeente haalde de hoop weg en er kwam een stukje grond vrij. In goed overleg werd besloten om hiervan een openbare vlindertuin te maken. Zichtbaar voor wandelaars en afgezet met een laag hekje. Er kwam een wit bord met de naam: Vlindertuin Reigersbergen.

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.

Oorkonde voor volhouder

Alweer een aantal jaren geleden kwam onze portefeullehouder voor zuidwest Den Haag, Arnim van oorschot, met het idee de egel neer te zetten als icoonsoort voor de o zo noodzakelijke corridors, groene ecologische verbindingszones in Den Haag Zuidwest. Hij lanceerde het idee in raadscommissies, de gemeenteraad en bij het college.

Enquête: Uw mening gevraagd

De AVN is benieuwd naar uw gedachten over uw Haagwinde en de digitale nieuwsbrief! Om deel te nemen, hoeft u alleen maar hieronder het wachtwoord in te voeren dat in de gedrukte Haagwinde staat. Wachtwoorden kunnen vervelend zijn, maar ze helpen ons wel om te voorkomen dat nieuwsgierige bots onze enquête overspoelen. U heeft tot […]

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”

Geen villawijk in plaats van een landgoed in Nieuw Vredenoord

Het is droevig gesteld met de plannen voor de voorgestelde inrichting van landgoed Nieuw Vredenoord. Deze plannen dreigen dit gebied te transformeren van een waardevol Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied naar een ongewenst villapark. De gemeente ontkent dat het een villapark gaat worden, maar de plannen laten niet veel heel van de natuurlijke omgeving. Dit roept niet alleen vragen op over de bescherming van natuur en biodiversiteit, maar ook over de balans tussen privaat belang en collectief belang.

Hoogbouw ANWB terrein moet lager!

Op het terrein van het voormalige ANWB terrein zijn ontwikkelplannen losgelaten waar niemand buiten Wassenaar, de gemeente Den Haag niet, de omwonenden niet en de AVN niet, gelukkig mee is. De plannen maken van een toch al lelijk en massief gebouw een haast tweemaal zo hoog appartementencomplex. En dat naast het fraaie landgoed Clingendael.

Nog meer padelbanen aangevraagd, nu in Marlot en de bosjes van Pex

De populariteit van padel groeit snel. Veel van deze banen worden voorgesteld in gebieden die belangrijk zijn voor de natuurlijke omgeving van Den Haag, in of naast de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden. Zo heeft de AVN in het verleden geprotesteerd tegen padelbanen in Klein-Zwitserland, Mariahoeve, Reigersbergen en Marlot. Ze zijn gevaarlijk voor vogels. En meestal, als er lichtmasten bij buitenbanen komen, is de lichtuitstraling veel te intensief voor een natuurlijke omgeving. In het verleden hebben wij foto’s van vogels gepubliceerd die zichzelf tegen de glazen padelwanden te pletter hebben gevlogen.

Inspraak groen en natuur in de toekomst van stadsdelen Den Haag

Per 1 januari is de omgevingswet van kracht. Dat betekent dat de bestemmingsplannen die nu ons groen en onze natuur beschermen worden vervangen door één omgevingsplan. Voorlopig worden daarin alle huidige bestemmingsplannen opgenomen. Dat omgevingsplan is weer de uitwerking van een omgevingsvisie. In Den Haag wordt aan die visie nog gewerkt. Zolang de visie er niet is, is sprake van een overgangssituatie. Die is onwenselijk, omdat allerlei nieuwe plannen worden ontwikkeld, terwijl de achterliggende visie nog niet klaar is!