Home » NIEUWS » Pagina 3

Natuur in Zoetermeer

De afgelopen decennia heeft Zoetermeer enkele prachtige natuurgebieden gecreëerd die door de bevolking enorm gewaardeerd worden.
De AVN heeft, samen met het kwaliteitsteam Buytenpark, een oproep gedaan aan de Zoetermeerse gemeenteraad en het gemeentebestuur om die omgeving zo groen mogelijk te houden, ondanks de bouwopgave.

Gemeente Leidschendam-Voorburg negeert natuurwaarden Vlietland Noord

In een uitgebreide Raadsbrief dd 7 november, over de beoogde Doorontwikkeling van Vlietland Noord, rept wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg met geen woord over de natuurwaarden van het gebied. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat het gebied van grote betekenis is voor zeven vleermuissoorten en een diversiteit aan vogels, marterachtigen en andere dieren. Ook fungeert Vlietland Noord als een belangrijke schakel in ecologische verbindingen. De door de gemeente voorgestelde bouw van een villapark met 222 recreatiewoningen en een grote nieuwe horecavoorziening dreigt deze verbinding door te snijden. Opmerkelijk is dat de plannen strijdig zijn met het recentelijk uitgebrachte Groen Actieplan van de gemeente, dat streeft naar vergroening, versterking en verbinding van groene gebieden. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN, het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland, roepen op tot heroverweging van het bouwplan.

Groene daken als oplossing voor natuur in de stad

‘Natuur kan het dak op’ schreef de AVN enthousiast toen de gemeente vijf jaar geleden begon met plannen de versteende Binckhorst te veranderen in een woonwijk. In de gelijknamige AVN-folder staan mooie illustraties van de daktuinen van J’ørn Copijn. Dubbel gebruik is de oplossing waar men woekert met ruimte.

De egel in Den Haag Zuidwest

De AVN wil de natuurwaarden in de stad beschermen en waar mogelijk versterken. Een recent verschenen ontwerp-structuurvisie presenteert Den Haag Zuidwest als een van de groenste wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. In deze visie wil het stadsbestuur er deze groene kwaliteit behouden en versterken. Wel moet het gebied duizenden extra woningen krijgen.