Home » Voorpagina » Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Geplaatst op
De gemeente Den Haag heeft besloten om de ‘proef’ met de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand bij Kijkduin, met vijf jaar te verlengen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, werd niet gehonoreerd. Samen met de NMZH, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud KNNV en het Zuid-Hollands Landschap neemt de AVN nieuwe stappen

Om grootschalige kustbebouwing te voorkomen werd in 2017 het Kustpact gesloten, met de gemeente Den Haag als één van de ondertekenaars. Desondanks is op sommige plekken de bouwdrift aan de Noordzeekust nog steeds aanwezig. De veertig houten strandhuisjes voor de zandmotor nabij Kijkduin hebben een wezenlijke impact op de natuurontwikkeling in dit kwetsbare gebied.

Nienke Schuil, regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de NMZH: “Wij zijn teleurgesteld in de gemeenteraad. Er is vooral gekeken naar de economische belangen van de strandhuisjes. In de enquête die afgenomen is na de vijfjarige pilot zijn de gevolgen voor natuur en milieu niet of nauwelijks meegenomen. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn in het Kustpact, de stikstofnormering voor de beschermde Natura2000 gebieden bij de opbouw, het beheer, de verhuur en de afbouw van de huisjes. Daarnaast zijn wij voorstander van een open, ongerepte kust.”

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Den Haag kiest voor het economisch gewin van enkelen in een zo kwetsbaar en als zodanig aanwezen natuurgebied.
In de context van nieuwe wetgeving en klimaatverandering is het van groot belang dat dit soort keuzes niet meer gemaakt worden.

Daarom beraden de gezamenlijke natuurorganisaties zich op vervolgstappen