Home » jaarstukken » Voorbereidende stukken ALV 15 april 2023

Voorbereidende stukken ALV 15 april 2023

Op zaterdag 15 april 2023 houdt de AVN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Stukken
Hieronder vindt u de stukken ter voorbereiding van de ALV. Van stukken die beschikbaar zijn is de link aanklikbaar.

 

Agenda ALV 15 april 2023
Concept verslag digitale ingelaste ALV 20 juni 2022
Concept verslag reguliere ALV 23 april 2022
Jaarverslag over 2022 portefeuillehouders
Jaarverslag over 2022 bestuur
Resultaat 2022 en begroting 2023
Balans 2022
Verslag kascommissie over 2022