Home » jaarstukken » ALV digitaal 17 april 2021

ALV digitaal 17 april 2021

Vanwege de Corona-restricties is deze ALV digitaal

Agenda-ALV-digitaal 17 april 2021
Verslag digitale ALV 10 oktober 2020
Jaarverslag AVN 2020 ALGEMEEN DEEL
Jaarverslag PHs AVN 2020
Balans 2020-12-31
Resultaat 2020 en begroting 2021

Alle stukken zijn  goedgekeurd en de verslagen waar aangegeven gecorrigeerd naar aanleiding van de ALV.
Na afloop van de ALV hebben een aantal leden een presentatie gegeven

Deze kunt u hier downloaden