Home » Algemene ledenvergadering 15 april 2023 vanaf 10 uur

Algemene ledenvergadering 15 april 2023 vanaf 10 uur

Op zaterdag 15 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10:30 en eindigt om ongeveer 12 uur.

Als locatie is gekozen voor het zalencentrum boven Den Haag Centraal Station. Als u aan de kant van de Rijnstraat de stationshal inloopt, vindt u direct na de ‘OV-Services & Tickets ruimte’ aan de linkerkant een roltrap. Die gaat u op en dan wordt u bij de entree op de eerste etage verder verwezen.

We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing van Harrie van der Hagen. Harrie is ecoloog bij Dunea. Onder de titel ‘Koning Konijn’ zal Harrie ingaan op de gevolgen van de sterke afname van de konijnenpopulatie, stikstofdepositie en klimaatverandering voor de biodiversiteit in Meijendel. Het konijn wordt node gemist; is de inzet van grote grazers het antwoord?

Meer informatie
Alle stukken zullen tijdig te vinden zijn op onze website www.avn.nl/jaarstukken-2022. Wij houden u graag ook per e-mail op de hoogte, maar wij mogen u op grond van de privacy-wetgeving geen nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor niet apart heeft opgegeven via de AVN website!

 

Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 10 april
Vanwege de lunch is opgeven voor de ALV noodzakelijk. U kunt dan ook eventuele dieetwensen aangeven. Aanmelden kan via info@avn.nl, of kijk in de Haagwinde voor meer opgave mogelijkheden.