Home » NIEUWS » Honderdjarige boom voor Clingendael

Honderdjarige boom voor Clingendael

Het '100 bomen 100 jaar' is een project van de provincie Zuid-Holland om honderd bomen in de provincie te planten die allemaal honderd jaar kunnen worden op de gekozen plekken.

Namens de AVN is een voorstel voor een boom ingediend, een Anna Paulownaboom. Een van oorsprong Aziatische boom, in de categorie ‘bakenboom’, in het cultuurhistorisch waardevolle Clingendael, naast de Japanse Tuin. En ook als eerbetoon aan onze AVN  dendroloog Joost Gieskes voor zijn jarenlange inzet voor het landgoed en de Japanse tuin. Een mooie boom, die ook wordt beschreven in het nieuwe boek van Jaap van Loenen.

 

De uitdaging was om in Zuid-Holland plekken te vinden waar bomen de kans krijgen om ongestoord een eeuw oud te worden Wij denken dat de door ons voorgestelde plek, bij Clingendael, een goede kans maakt ook over honderd jaar nog intact te zijn. Het zou fantastisch zijn als er dan een monumentale honderdjarige Anna Paulownaboom zou staan.

 

Begin maart ontvingen we het bericht dat ons voorstel is geaccepteerd.

 

Met slechts 3% bos in de provincie Zuid-Holland is er een duidelijke behoefte aan meer bomen, niet alleen om te bewonderen, maar ook voor het behoud van biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van schone lucht.

 

Het zou mooi zijn als er in de toekomst een informatief bordje bij de boom geplaatst zou kunnen worden, waarop de betekenis ervan wordt toegelicht. We werken eraan dit voor elkaar te krijgen.