Home » NIEUWS » Digitale ALV op 17 april om 14:00 uur

Digitale ALV op 17 april om 14:00 uur

Op zaterdag 17 april aanstaande om 14:00 uur houdt de AVN haar Algemene Ledenvergadering. Let op: afwijkende begintijd!

Ook deze keer wordt de Algemene ledenvergadering helaas digitaal gehouden omdat niet valt aan te nemen dat wij u veilig kunnen of zelfs mogen ontvangen. Er is dus geen vergadering in de Bergkerk, we vergaderen digitaal vanaf 14:00 uur.

Lezing na afloop
Na afloop van de ALV: digitale presentatie ‘Scheveningen: naar een natuurrijke kust!’
De kust van Scheveningen is belangrijk als schakel tussen Natura 2000 gebieden Meijendel en het Westduinpark. Dit is een cruciale natuurverbinding, van Europees niveau (Kustzone Duindistrict-Waddendistrict Van Denemarken tot in Frankrijk). Het gebied verdient de bescherming en beheer en versterking voor de natuur die passen bij deze belangrijke functie.

Opgeven is noodzakelijk
U kunt alleen deelnemen als u zich opgeeft. Doet u dat liefst vóór donderdag 15 april. Hoe deelname in zijn werk gaat, mailen we aan degenen die zich opgeven.  Voor diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen zal de procedure bekend zijn.
Mocht u niet willen of kunnen deelnemen dan kunt u ook aan het bestuur uw stem bij volmacht kenbaar maken.
Uw opgave kunt u mailen naar: info@avn.nl of bellen: 070-33.88.100 (zonodig inspreken op het antwoordapparaat). Vermeld alstublieft uw naam en adres en het aantal personen.

Jaarverslag:
Klik hier voor de agenda en de verslagen over 2020.