Home » NIEUWS » Binnenstadsplan 2033 voor Den Haag. Vergroenen, maar hoe?

Binnenstadsplan 2033 voor Den Haag. Vergroenen, maar hoe?

In Den Haag wordt hard gewerkt aan een plan voor ”Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad.” Het is een tienjarenplan wat de binnenstad van Den Haag, nu nog zwaar versteend, in meerdere facetten schetst in 2033. Onlangs is het plan door de Gemeenteraad besproken. Het document is prachtig en bevat welgeteld 170 pagina’s.

In het plan staan vergezichten over een groene, duurzame en natuurrijke toekomst. Het plan richt zich in de kern op het transformeren van de binnenstad in een bruisende ontmoetingsplek waar diverse activiteiten samenkomen.

 

De redactie was vooral benieuwd naar de passages over groen, natuur, maar natuurlijk ook over duurzaamheid:

In 2033 wordt de openbare ruimte in de binnenstad aanzienlijk vergroend, zo is het streven. Dit omvat groene daken, gevels en groene structuren die de biodiversiteit vergroten en de binnenstad klimaatbestendiger maken. Er wordt geïnvesteerd in groene verbindingswegen en het versterken van groene ruimtes in de stad. Eigenaren, bewoners en ondernemers worden gefaciliteerd bij het verduurzamen en vergroenen van hun panden. Het doel is bij te dragen aan de energietransitie en klimaatadaptatie. Het gebruik van emissieloos vrachtverkeer vanaf 2025 draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Daar staat overigens een kleine waarschuwing bij, dat doordat in de praktijk kleinere bestelbussen de binnenstad nog in zullen gaan, er daarvan wel meer zullen zijn.

 

De voetganger zal centraal komen te staan. De binnenstad wordt ontworpen met de voetganger als prioriteit. Auto’s en fietsen zijn te gast, waardoor de verblijfskwaliteit wordt verhoogd en de stad klimaatneutraler wordt. Looproutes worden verbeterd. Maar ook wordt extra aandacht besteed aan fietsers.

 

Het Binnenstadsplan 2033 is bedoeld als leidraad voor de ontwikkeling van de Haagse binnenstad in lijn met groene, natuurlijke en duurzame doelen. De binnenstad moet in 2033 veranderd zijn in een aantrekkelijke en leefbare omgeving voor bewoners, bezoekers en bedrijven, in lijn met de stedelijke ambitie om tegen die tijd klimaatneutraal te zijn.

 

Het gaat nog een hele klus worden om de stedelijke groennorm van 16 vierkante meter groen per inwoner in de binnenstad te halen, om maar niet te spreken over de 3-30-300 regel uit het college akkoord: deze regel houdt in dat vanuit elke woning drie bomen zichtbaar moeten zijn, dat 30% van een wijk in de schaduw van een boom moet vallen, en dat iedereen binnen 300 meter van zijn woning een groene verblijfsplek moet hebben.

 

Er ligt dus een mooi groen plan voor Den Haag, nu nog de uitvoering!