Home » NIEUWS » Assumburgweg: Wees zorgvuldig met grote gebouwen langs groene en ecologische zones

Assumburgweg: Wees zorgvuldig met grote gebouwen langs groene en ecologische zones

De AVN heeft een zienswijze ingediend over een gepland massief gebouw aan de kop van de Assumburgweg. In het ontwerp-bestemmingsplan is bebouwing mogelijk gemaakt op een plek waar twee ecologische verbindingszones bij elkaar komen richting ecologische verbindingszone Laak. Het gebouw steekt uit ten koste van de ecologische verbindingszone langs het water bij het spoor en blokkeert daarmee ecologische verbindingen. Ook loopt het geplande gebouw bij de Rechterenstraat te ver door in het groen. Wij stellen voor om het gebouw verder van het water  en van het groen te laten eindigen, zodat er ruimte blijft voor de ecologische verbindingen.

Daarnaast vinden we dat er een  groene dak op de parkeergarage moet komen. Het dak sluit aan op de ecologische verbindingszone, zodat deze als het ware wordt verbreed. We stellen voor dit vast te leggen in de regels die bij het bestemmingsplan worden opgesteld (en die er onderdeel van zijn), zodat het groene dak geborgd wordt. Bij de regels voor wonen zou moeten worden vastgelegd dat er ter plaatse van de aanduiding parkeergarage een daktuin moet komen. Dit om te voorkomen dat dat achteraf niet doorgaat om financiële of andere redenen, of dat de daktuin met bomen na de oplevering even snel weer verdwijnt.

Door het plan zal groen langs de Rechterenstraat verdwijnen en zullen 92 bomen gekapt moeten worden. Daarvoor worden volgens de toelichting 38 bomen gecompenseerd en ‘voorlopig’ in het ontwerp van de daktuin opgenomen. Vandaar onze vraag om expliciet in de regels op te nemen dat daar dan voldoende dik substraat moet zijn om kleine bomen op te laten groeien.

Lees hier de complete zienswijze.