Home » 20 april 2023 – Zienswijze bestemmingsplan kop Assumburgweg

20 april 2023 – Zienswijze bestemmingsplan kop Assumburgweg

Wij stellen ten aanzien van de volgende vier aspecten verbeteringen voor: Laat het geplande, massale, gebouw minder uitsteken ten koste van de ecologische verbindingszone en een groene verbinding Het ontwerp bestemmingsplan maakt bebouwing mogelijk daar waar twee ecozones (Erasmuszone evenwijdig aan de Erasmusweg, en ecologische verbindingszone langs het water evenwijdig aan het spoor) bij elkaar komen richting ecozone Laak. Aan de kant van het station steekt e en punt van het gebouw evenwijdig aan de Erasmusweg uit ten koste van de ecologische verbindingszone langs het water bij het spoor. Beter zou zijn het gebouw verder van het water te laten eindigen, zodat daar ruimte blijft voor de ecologische verbinding en. Naar wij begrepen is daar al een waterleiding verplaatst, en zijn er bomen gekapt, terwijl dit bestemmingsplan nog niet definitief is vastgesteld. Dat betekent dat weer nieuwe bomen moeten worden geplant om dit deel van de te behouden ecologische verbindingszone langs het water richting Laak te herstellen. Zoals het nu is getekend blokkeert het gebouw ecologische verbindingen. Die ecologische verbindingszone maakt juist deel uit maakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die de Gemeenteraad duurzaam in stand wil houden en waar mogelijk versterken