Home » nieuwsbrief » Zoetermeer werkt aan groene plannen voor 2040

Zoetermeer werkt aan groene plannen voor 2040

Zoetermeer heeft een basaal plan voor de ruimtelijke indeling van de stad in 2040. Inmiddels zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van de natuurverenigingen die in de stad actief zijn en met de bevolking. Het gaat daarbij over de te maken strategische keuzen om invulling te geven aan het basisplan. Het laatste overleg was op 25 juni. De AVN vertegenwoordiger (portefeuillehouder) voor Zoetermeer, Leon van den Berg, was daarbij aanwezig. Bij deze bijeenkomst werden de zeven strategieën, uitgangspunt voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer, gepresenteerd.

  1. Meer en beter groen inzetten tegen hittestress en voor biodiversiteit
  2. Infiltratiekansen benutten
  3. Bevorderen groen- en watervriendelijke privéterreinen
  4. Realisatie tijdelijke wateropvang als meervoudig grondgebruik
  5. Ecosysteemdiensten van het buitengebied voor de stad behouden & activeren
  6. Toekomstbestendig (ver)bouwen als standaard
  7. Versterken oppervlaktewaterstelsel voor waterberging, leefomgeving & biodiversiteit

Getoond werden kaarten met de ruimtelijke keuzes op het gebied van de inrichting van de leefomgeving en de plaats van natuur en groen daarin. Op een van deze deze kaarten is een duidelijke sturing op de relatie tussen buitengebied en stedelijke omgeving te zien. De deelnemers aan het overleg vonden dat deze het uitgangspunt moest worden van beslissingen over de ruimte.  Volgens de deelnemers aan dit overleg is dit de belangrijkste kaart en zijn alle andere ontwikkelingen daaraan ondergeschikt. Kritiekpunt was wel dat geen rekening gehouden leek met het feit dat de leefomgeving en de natuur niet stoppen bij de gemeentelijke- of zelfs provinciale grenzen. Je moet de ontwikkelingen elders ook in de planvorming meenemen.

 

Positief was een volgende kaart waarop de gemeente liet zien dat men de ‘groene hoepel’ rond Zoetermeer wil sluiten. Alle natuurgebieden rondom onze stad moeten in de toekomst logisch op elkaar aansluiten en waar stukken ontbreken moeten die worden aangelegd. Voor wie alle plannen en kaarten zelf wil zien, verwijzen wij naar de pop-up expo in het voormalige pand van Happy Italy aan het Stadhuisplein 21 in Zoetermeer (tramhalte Stadhuis). U kunt er op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur binnenwandelen.