Home » NIEUWS » Worden dennen gerooid in de Westduinen?

Worden dennen gerooid in de Westduinen?

Voor de Westduinen bestaat al geruime tijd een beheerplan. Dat wordt af en toe vernieuwd, wat natuurlijk moet gebeuren. Maar soms komen er verrassingen waar je als natuurliefhebber je vraagtekens bij kunt zetten. De AVN en de Stichting Duinbehoud hebben er een paar.

Zo ook in de Westduinen. Dat is een duingebied, dat ondanks de -voor een kwetsbaar gebied als dit- enorme bezoekersaantallen nog altijd voor het grootste deel een prachtig natuurgebied is. In die duinen staan op een aantal verspreide plekken, kleine clusters dennen. In het huidige beheerplan is bepaald dat deze niet worden gekapt.

 

Maar nu vernemen wij dat er toch plannen zijn dennen te kappen in de Westduinen. Dat loopt dan vooruit op een nieuw beheerplan, wat nog niet is vastgesteld.  De situatie van deze dennen is heel anders dan in andere delen van het land. Daar zijn uitgebreide productiebossen zonder onderbegroeiing, donker en verzuurd.

 

In de Westduinen is de situatie radicaal anders. De kleine dennenbosjes die er staan zijn een aanvulling op de biodiversiteit.

 

Er staan ongeveer acht dennenclusters in de Westduinen en circa vier in de Bosjes van Poot. In vorige beheerplannen is het uitgangspunt altijd geweest om deze juist te behouden als aanvulling op de biodiversiteit. De gemeente, de beheerder, heeft de dennen steeds terughoudend laten dunnen, juist met het oog op duurzaam behoud van de clusters.

 

De dennen domineren hier niet, de clusters zijn gemengd met loofbos en er is een kruidlaag. Voor roofvogels zijn ze van belang als nestel- en roestplek. Er zijn meer vogelsoorten die er afhankelijk van zijn, zoals de kuifmees, zwarte mees, kruisbek en groenling. Daarnaast leven er eekhoorns, die de dennen hard nodig hebben. Ook is er een relatie met zwammensoorten. Ten slotte zijn de dennen op bepaalde plekken ook landschappelijk van waarde, denk aan het bosje naast de Vulkaan.

 

Wanneer het beheer zich (wat de boomsoorten betreft) alleen op het verwijderen van gewone esdoorn, alle clusters, hemelbomen en Amerikaanse vogelkers zou richten is er al veel winst te behalen. Wij zijn altijd in gesprek met de gemeente, dus hopelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.