Home » NIEUWS » Wat conserveert het conserverende bestemmingsplan strand eigenlijk

Wat conserveert het conserverende bestemmingsplan strand eigenlijk

Dat het strand een voornamelijk commercieel wingewest is blijkt maar weer uit het laatste ‘conserverende’ bestemmingsplan voor het strand in Den Haag.

Het plan ligt ter inzage en zegt van zichzelf dat het conserverend is, dus aansluit op het vorige bestemmingsplan, waarbij een aantal deelontwikkelingen die inmiddels door gemeenteraad of college zijn besloten dan wel gegund nu in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Als je het plan en de bijbehorende regels leest klopt dat maar voor een deel. Het deel commerciële ontwikkeling: Er zijn vergunningen uitgegeven voor jaarrond exploitatie en andere kleine ontwikkelingen zoals de grootte van het oppervlak van strandtenten.

Wat niet wordt ‘geconserveerd’ of gehonoreerd zijn de ontwikkelingen richting natuurstrand die ook gaande zijn. De gemeente heeft onlangs gestemd over een motie om rustplekken voor zeehonden te creëren. Op de zandmotor, net over de ‘grens’ met Westland, is vorig seizoen een stuk  strand afgeschot om rust en duinontwikkeling te bevorderen.

De gemeente Westland heeft in haar bestemmingsplan het strand een ‘natuur-ecologische verbindingszone’ gemaakt, wat recht doet aan de NNN status van het gebied. De gemeente Den Haag bestemt voor het hele strand ‘strand-recreatie’. De regels voor wat je mag en niet mag zijn in beide plaatsen vergelijkbaar, maar het is duidelijk een accent verschil.

De AVN ijvert er al jaren voor om het strand sterk te zoneren. Het Zuiderstrand en het strand richting Zwarte Pad, waar de duinen erachter Natura 2000-gebied zijn, verdienen het om een wat ecologisch getintere aanduiding te krijgen dan het badstrand bij Scheveningen-Bad en -Haven. Dat is overigens wel in de bestaande strandnota vastgelegd, maar heeft zich niet doorgezet in dit bestemmingsplan.

Wat ook uit het bestemmingsplan is gehouden is het stuk strand waarop de strandhuisjes zich bevinden. De reden daarvoor is dat het bij de huisjes om een pilot gaat die in 2025 afloopt. Dan wil de gemeente Den Haag haar handen vrij hebben bij de beslissing wat er daarna moet gebeuren.

Beide vinden wij een gemiste kans. De Stichting Duinbehoud heeft, mede namens de AVN, onze punten naar voren gebracht in een zienswijze. Hopelijk heeft het effect. Er is een nieuwe strandnota in de maak, waar de AVN niet zal aarzelen op in te spreken.