Home » NIEUWS » Vuurwerk heel slecht voor natuur en milieu

Vuurwerk heel slecht voor natuur en milieu

De AVN heeft in een brief aan vijf colleges van B&W (van Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Westland) aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van vuurwerk op dieren.

Radaropname van opvliegende vogels om 24.00 uur op Oudejaarsnacht.

 

Alle soorten dieren, zowel huisdieren als dieren die in de natuur voorkomen, proberen te vluchten voor het geknal. Vaak kunnen ze geen kant op. Van stadsvogels tot vossen en konijnen en zelfs winterslapers als egels en vleermuizen raken in paniek en proberen hun heil elders te zoeken. Eenden en ganzen vluchten in paniek met duizenden tegelijk naar zee, waar ze niet altijd veilig zijn. De meeste van deze trekvogels zijn afkomstig van Scandinavië en Rusland. Zij verdienen het om veilig te rusten in onze groene polders in plaats van opgejaagd te worden.

 

Het fenomeen van vogels die voor vuurwerk op de vlucht slaan is in een reeks van jaren vastgesteld door middel van radarwaarnemingen en trektellingen. Paniek is schadelijk voor vogels, niet alleen omdat ze gestrest raken maar ook omdat ze onnodig veel vetreserves verbranden en daardoor minder overlevingskansen hebben.

 

De AVN bepleit daarom in Den Haag en randgemeenten voor een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Ook zouden voortaan vergunningaanvragen voor het afsteken van evenementenvuurwerk niet alleen op veiligheid beoordeeld moeten worden, maar ook op overlast en schade aan natuur en milieu.