Home » NIEUWS » Voeg het Uilenbos toe aan Natura 2000-gebied Meijendel

Voeg het Uilenbos toe aan Natura 2000-gebied Meijendel

In 2019 al is een motie door de Haagse gemeenteraad aangenomen die de oproept om de natuur uit te breiden met het defensieterrein, het zogenoemde ‘Uilenbos’. Dit gebied naast Meijendel, bij TNO/NCIA aan de Oude Waalsdorperweg, was eerder terrein van defensie. Het goede nieuws is dat het College van Ben W schrijft dat Uilenbos en ook vier kleinere terreinen zullen worden omgezet in natuur. Momenteel is het Uilenbos al onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN), maar het toevoegen aan Natura 2000 zou het gebied extra bescherming geven.

Daarnaast is het belangrijk dat het recreatief gebruik van het gebied laag blijft. Dit geldt voor alle vormen van recreatie, inclusief sport. Natuurbeleving vanaf de randen is uiteraard prima, maar er mogen geen paden dwars door kwetsbare natuur worden aangelegd. Dit kan vogels en reeën namelijk verstoren. Het Uilenbos is een belangrijke overwinteringsplaats voor de meervleermuis en moet daarom met zorg worden behandeld.

Naast het Uilenbos zou het een goed idee zijn het parkeerterrein aan het Zwarte Pad aan de natuur terug te geven, nu de parkeergarages zijn gerealiseerd. Dit is tenslotte op een aantal momenten in het verleden toegezegd, beloofd….

Het toevoegen van groengebieden is van belang om de natuur robuuster te maken. Een groter gebied kan beter worden ingedeeld in rustige en minder rustige gebieden. Dit ontlast kwetsbare natuur. Het toevoegen van het Uilenbos aan het Natura 2000-gebied is een stap in de goede richting. De AVN heeft in een inspraakreactie de gemeente Den Haag opgeroepen deze uitbreiding zo spoedig mogelijk te realiseren.