Home » nieuwsbrief » Vlietland Noord bungalowpark mogelijk toch ergens anders

Vlietland Noord bungalowpark mogelijk toch ergens anders

Vlietland Noord is een recreatiezone met veel natuur, bomen en water in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, en andere extensieve recreanten. Nu wil een projectontwikkelaar een groot gedeelte van het gebied opeisen voor de bouw van meer dan tweehonderd vakantievilla's. Daarmee wordt het gebied meteen een stuk minder toegankelijk. De projectontwikkelaar baseert zijn claim op oude afspraken met het gemeentebestuur en op rechtszaken uit de jaren 2005-2010.

Gelukkig speelt er inmiddels van alles. Diverse initiatieven zijn genomen om de commerciële ontwikkeling van het terrein tegen te gaan. Het gaat hier tenslotte om een waardevol, publiek toegankelijk gebied met een hoge natuurwaarde en een heel hoge waardering van de gebruikers.

De meest recente ontwikkeling is een motie die is aangenomen door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Deze motie, ingediend door de ChristenUnie, roept het college van Burgemeester en Wethouders op om het plan ‘Alternatief voor Vlietland’ serieus te overwegen en hierover met de provincie in overleg te gaan. Dit plan stelt voor om recreatiewoningen niet in Vlietland, maar in het kassengebied van Stompwijk te plaatsen. De AVN heeft haar waardering uitgesproken voor deze motie en we wachten vol spanning op de uitkomsten van de gesprekken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen omtrent de voorgenomen graafwerkzaamheden in Vlietland, ter voorbereiding op de bouw. Op 5 maart kondigde de projectontwikkelaar, DLR/KondorWessels, aan dat zij de volgende dag zouden beginnen met graafwerkzaamheden, nog voordat de gemeenteraadsprocedure was afgerond. Dit leidde tot zorgen bij het burgerinitiatief Vlietland, de AVN en de Vrienden van Vlietland, die ook constateerden dat de benodigde vergunningen nog niet allemaal in orde waren.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op een formeel verzoek van Vrienden van Vlietland voorkomen dat de geplande werkzaamheden doorgaan.

Recentelijk zijn er afspraken gemaakt met DLR/KondorWessels dat de werkzaamheden niet zullen starten voordat de wettelijk vereiste beoordeling heeft plaatsgevonden. Deze afspraken zijn ook schriftelijk vastgelegd in een ‘Waarschuwingsbrief’ aan DLR namens de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

We blijven de situatie nauwlettend volgen.